Olimpiada Chemiczna (fot.olchem.edu.pl/)Olimpiada Chemiczna (fot.olchem.edu.pl/)

Olimpiada Chemiczna (zwalnia z matury z chemii)

Olimpiada Chemiczna organizowana jest od 1954 roku przez Polskie Towarzystwo Chemiczne. Głównymi celami zawodów jest wzbudzanie zainteresowania chemią oraz rozwój naukowy uzdolnionych jednostek.   

 

Olimpiada Chemiczna jest przeznaczona przede wszystkim dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ale w zawodach mogą wziąć udział również gimnazjaliści, a w szczególnych przypadkach nawet uczniowie szkół podstawowych.

Zgłoszenie

Aby zostać uczestnikiem Olimpiady należy założyć konto na stronie olchem.edu.pl (do 3. tygodnia października). Zawody składają się z trzech etapów oraz poprzedzającej je części wstępnej.

Etap wstępny

Część ta polega na rozwiązaniu zadań ze strony: olchem.edu.pl/fu62.pdf. Aby zostać zakwalifikowanym do I etapu należy udzielić odpowiedzi na obowiązkowe pytania z części A folderu, a następnie przekazać je nauczycielowi, który je sprawdzi. Na arkuszu z rozwiązaniami należy umieścić imię i nazwisko oraz numer PESEL ucznia, numer telefonu i adres e-mail. Najlepsze prace muszą zostać wysłane przez nauczyciela do Komitetu Okręgowego Olimpiady do końca października.

Zawody I stopnia

Pierwszy etap odbywa się pod koniec listopada i obejmuje 5 teoretycznych pytań, za które można dostać maksymalnie 100 punktów (po 20 punktów za każde). Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań nie może przekroczyć 300 minut. Zakres wiedzy wymaganej w tej części obejmuje tematykę zawartą w podręcznikach szkolnych. Wyniki zostaną ogłoszone na początku grudnia.

Zawody II stopnia

Etap drugi przewidziano na ostatnie dni stycznia i składa się z dwóch części – teoretycznej i laboratoryjnej. Pierwszego dnia uczestnicy muszę rozwiązać 5 zadań w ciągu 5 godzin. Za każde pytanie można otrzymać do 20 punktów – razem 100. Drugiego dnia odbędzie się część laboratoryjna, podczas której uczniowie muszą wykonać analizę jakościową do 5 godzin. Listy zakwalifikowanych do III etapu pojawią się w lutym 2016 roku.

Zawody III stopnia

Ostatnia część Olimpiady odbędzie się na początku kwietnia. Etap ten obejmuje część teoretyczną – 5 zadań, po 20 punktów za każde – oraz część laboratoryjną – analizę jakościową i ilościową. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi w kwietniu, zaś uroczyste zakończenie Olimpiady – w czerwcu.

Czwórka najlepszych osób weźmie udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Chemicznej.

Co należy ze sobą zabrać na zawody?

  • długopisy i kalkulator naukowy.

W przypadku II i III etapu należy także zabrać ze sobą fartuch i okulary ochronne. Organizatorzy zapewniają układy okresowe i wszystkie niezbędne modele, tablice itd. Warto zabrać ze sobą również zegarek, żeby właściwie rozporządzić czasem przeznaczonym na rozwiązanie zadań. Organizatorzy zapewnią także poczęstunek podczas wszystkich etapów.

Korzyści płynące z udziału w finale Olimpiady:

  • ocena celująca z chemii na koniec roku,
  • uzyskanie 100% z egzaminu maturalnego z chemii na poziomie rozszerzonym.

 

K. Macha, źródło: olchem.edu.pl

 

 

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook