Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Olimpiada Języka Niemieckiego (zwalnia z matury z j.niemieckiego)

Etap szkolny – odbywa się w listopadzie, polega na napisaniu testu trwającego 90 min. (na poziomie szkoły średniej).
Etap okręgowy – odbywa się w lutym, składa się z 90-minutowego testu, ci, którzy rozwiążą 85% tego testu przechodzą do części ustnej. Tu sprawdzane są: umiejętność prowadzenia rozmowy w języku niemieckim, wiedza o kulturze i literaturze germańskiej, znajomość historii, geografii, polityki krajów niemieckojęzycznych.
Etap centralny – odbywa się na początku kwietnia. Finał jest dwustopniowy, biorą w nim udział zawodnicy, którzy uzyskali co najmniej 95% ogólnej liczby punktów. Etap ten składa się z części pisemnej, po niej następuje część ustna (do której dopuszczeni zostają tylko ci, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części pisemnej). Rozmowa dotyczy życia codziennego i społecznego, historii, gospodarki, kultury, polityki krajów niemieckojęzycznych.

 

Adres:

ul. Półwiejska 24

61-866 Poznań
tel.: (0-61) 853-37-64

http://www.ojn.amu.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

facebook