Olimpiada Matematyczna (fot.http://om.edu.pl/)Olimpiada Matematyczna (fot.http://om.edu.pl/)

Olimpiada Matematyczna (zwalnia z matury z matematyki)

Olimpiada matematyczna została powołana w 1949 roku. Organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Matematycznej. Głównymi celami zawodów są wzbudzanie zainteresowania matematyką wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych i wyszukiwanie utalentowanych osób.  

 

Zawody składają się z trzech etapów, które polegają na samodzielnym rozwiązywaniu zadań konkursowych. W przypadku stwierdzenia, że uczestnik Olimpiady wykonał zadania z czyjąś pomocą, zostanie natychmiast zdyskwalifikowany przez komisję.

Zawody I stopnia (wstępne)

Pierwsza część została podzielona na trzy serie i polega na samodzielnym rozwiązywaniu zadań w domu. W każdej serii należy dokonać obliczeń czterech zadań, po czym odpowiedzi dostarczyć do Komitetu Okręgowego. Każde rozwiązanie powinno znajdować się na osobnej kartce. Na każdym arkuszu w lewym górnym rogu należy umieścić: imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, pełną nazwę szkoły, adres szkoły oraz klasę, do której się uczęszcza. Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie ogłoszona do końca stycznia.

Zawody II stopnia (okręgowe)

Etap drugi odbywa się w drugie połowie lutego i będzie polegać na rozwiązaniu trzech zadań każdego dnia, na co będzie można przeznaczyć maksymalnie 5 godzin w jednym dniu. Lista zakwalifikowanych do ostatniej części pojawi się w marcu.

Zawody III stopnia (centralne)

Ostatni etap ma formę czterodniowego wyjazdu. W pierwszym tygodniu kwietnia, podobnie jak podczas II stopnia, uczestnicy będą rozwiązywać zadania. W kolejnych dniach przewidziane są różne atrakcje, w czasie których komisja będzie sprawdzała egzaminy. Ostatniego dnia nastąpi ogłoszenie wyników i rozdanie nagród.

Korzyści uczestnictwa w finale Olimpiady

  • ocena celująca na koniec roku z matematyki;
  • 100% z matury z matematyki na poziomie rozszerzonym.

Ponadto 6 najlepszych osób będzie miało możliwość wziąć udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Matematycznej, a kilka następnych – w Środkowoeuropejskiej Olimpiadzie Matematycznej i Zawodach Matematycznych Państw Bałtyckich. Prócz tego kilkanaście najlepszych osób pojedzie na dwutygodniowy obóz naukowy Olimpiady Matematycznej.

 

K. Macha, źródło: www.om.edu.pl

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook