matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)matura matematyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – matematyka rozszerzona – arkusze maturalne

Matura z matematyki na poziomie rozszerzonym odbyła się 14 maja 2008 roku. Składała się z 12 zadań, na które zostało przeznaczone 180 min.

Matematyka, jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Egzamin  mógł być zdawany również jako dodatkowy, ale tylko na poziomie rozszerzonym.

Zadania w arkuszu maturalnym na poziomie rozszerzonym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ze wszystkich standardów wymagań egzaminacyjnych i zostały zbudowanie zgodnie z programem nauczania w szkole.

Zadania egzaminacyjne sprawdzały umiejętności z: poprawnego interpretowania tekstu matematycznego, analizowania sytuacji problemowych i podawania do nich opisu matematycznego oraz argumentowania i prowadzenia matematycznego rozumowania. Najliczniej były reprezentowane zadania dotyczące własności funkcji z wartością bezwzględną, funkcji kwadratowej, logarytmicznej i wielomianów, ciągów, jednokładności, zastosowania funkcji trygonometrycznych w planimetrii i stereometrii oraz rachunku prawdopodobieństwa.

Najwięcej zadań dotyczyło własności funkcji  z wartością bezwzględną- zadanie 2. W zadaniu 4. maturzysta musiał poradzić sobie z zastosowaniem funkcji trygonometrycznych oraz wykazać się znajomością stosowania znanych zależności do rozwiązywania problemu matematycznego. w zadaniu 10. wystąpił rachunek prawdopodobieństwa Uczeń musiał obliczyć ile kobiet i ilu mężczyzn jest w grupie, w której losowo wybierano na dwuosobową delegację. Podano jedynie, że prawdopodobieństwo, że wybrano dwie kobiety jest równe 0,1. Zadanie 11, sprawdzało wiedzę geometryczną. Maturzysta musiał ?zmierzyć się? z ostrosłupem, w którym dana jest wysokość oraz miara kąta utworzonego przez krawędź boczną oraz krawędź podstawy. Należało wykazać, że objętość ostrosłupa jest równa wartości podanej w zadaniu. oraz obliczyć miary kąta.

Arkusz maturalny online:

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook