Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2010 ? biologia podstawowa ? odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z biologii na poziomie podstawowym składał się z 29 zadań rozmieszonych na 16 stronach. Na wykonanie wszystkich maturzyści mieli 120 minut.

Do zdobycia było łącznie 50 punktów; przeważały zadania za 2 punkty ? tych było 19. Pozostałe zadania były za 1 punkt i było ich 9, a także pojawiło się jedno zadanie warte 3 punkty. Zdecydowana większość zadań miała charakter otwarty, a i zadania zamknięte często wymagały uzupełnienia swojej wypowiedzi przez krótką odpowiedź pisemną, na przykład uzasadnienie wyboru.

Wskaźnik łatwości zadań mieścił się w przedziale 0,05?0,95. Dla zdających najtrudniejsze okazały się zadania:

  • 4a. – należało określić możliwe grupy krwi biorcy na podstawie informacji zawartych w tekście i na schemacie;
  • 4b. – należało uzasadnić możliwe grupy krwi biorcy na podstawie przedstawionych informacji;
  • 5b. – należało wyjaśnić rolę trombocytów w opisanym procesie;
  • 10a. – na podstawie schematu należało podać nazwę przemiany, której ulega glukoza w mięśniach podczas długotrwałego wysiłku fizycznego oraz nazwy wskazanego związku;
  • 10b. – należało podać nazwę produktu powstającego podczas dalszych przemian glukozy w wątrobie oraz określenie jego roli w organizmie;
  • 16. – należało wskazać pozytywną rolę cholesterolu  w organizmie człowieka;
  • 19. – należało przedstawić skutki zdrowotne wynikające z otyłości i podać przykłady chorób;
  • 22. –  należało podać przykłady rodzajów RNA i określić ich rolę w biosyntezie białka.

Większość zdających nie miała problemów z zadaniami 23. – rozpoznanie chorób o podłożu genetycznym i 17. – na podstawie tekstu sformułowanie dla kobiet w ciąży zaleceń zmniejszających ryzyko wystąpienia zakłóceń w rozwoju płodu

Mimo przeciętnego wyniku ogólnego, maturzyści po egzaminie byli zadowoleni, większość z nich czuła się przygotowana, głównie z tak szerokiego zakresu, jakim jest ludzki organizm.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Marta Kozownicka, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook