Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2010 ? biologia podstawowa ? wyniki matury

Do egzaminu maturalnego w maju 2010 roku przystąpiło 366 623 osób ubiegających się o świadectwo dojrzałości. Maturę z biologii zdawało 72 929 osób, z czego poziom podstawowy wybrało 33 171 osób, a rozszerzony – 39 758.

Arkusz egzaminacyjny z biologii dla poziomu podstawowego składał się z 29 zadań. Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza egzaminacyjnego zdający mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów.

Maksymalna liczba zdobytych punktów wynosiła 92%, minimum ? 0%. Średnio maturzyści uzyskali 45,52% wszystkich punktów.

Średni wynik egzaminu był najwyższy wśród absolwentów liceów ogólnokształcących ? ich średni wynik wynosił 48%. Maturzyści z liceów profilowanych uzyskali średnio 38% punktów, z techników ? 41%, liceów uzupełniających ? 33%, techników uzupełniających ? 32%. Choć wyniki uzyskane na tegorocznym egzaminie są wyższe niż w roku 2009, dla absolwentów pozostałych typów szkół arkusz dla poziomu podstawowego okazał się trudny.

Według rozkładu staninowego w najliczniejszej grupie 20% znaleźli się maturzyści, którzy otrzymali 41-48% punktów, a zaledwie 11% wszystkich zdających otrzymało poniżej 30%, czyli nie przekroczyli progu zdawalności. Najlepsi maturzyści, czyli 4%, uzyskiwali średni wynik w przedziale 69-100% punktów.

 

Marta Kozownicka
źródło: cke.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook