matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2011 ? informatyka podstawowa ? arkusze maturalne

W 2011 roku egzamin maturalny z informatyki odbył się 17 maja. W roku tym informatyka mogła być zdawana tylko jako przedmiot dodatkowy na wybranym przez maturzystę poziomie.

Egzamin składał się z dwóch części ? pisemnej (Arkusz 1.) oraz praktycznej (Arkusz 2.), podczas której zadania były wykonywane z wykorzystaniem komputera.

Pierwszy arkusz składał się z trzech zadań; w ciągu 75 minut maturzysta mógł zdobyć 20 punktów.

Zadanie 1. skupiało się na zegarze, w którym liczba sekund, która upływa od rozpoczęcia wykładu wyświetlana jest w systemie o podstawie 2. Należało wykonać następujące polecenia:

 • obliczyć, na ilu polach tego zegara będzie wyświetlony czas najdłuższego wykładu, który może trwać 240 minut, czyli 14400 sekund (sprawdzano znajomość sposobów reprezentacji liczb, znaków w komputerze);
 • obliczyć, ile minut trwał ostatni wykład, jeżeli na zegarze, na koniec wykładu, wyświetlony został następujący napis: 1111110100100 oraz zapisać odpowiedź w układzie dziesiętnym (sprawdzano znajomość podstawowych algorytmów i technik algorytmicznych);
 • dla podanej specyfikacji zapisać algorytm, który dla czasu wykładu podanego w sekundach obliczy, ile jedynek zostanie wyświetlonych na zegarze w momencie zakończenia wykładu (sprawdzano zastosowanie podstawowych algorytmów i struktur danych do rozwiązywania problemów informatycznych).

Za poprawne wykonanie całego zadania 1. maturzysta mógł otrzymać 5 punktów.

W zadaniu 2., wartym 8 punktów, przedstawiony został algorytm wypisujący dla zadanej liczby całkowitej;

 • należało przeanalizować działanie algorytmu dla podanych wartości n i uzupełnić tabelę (sprawdzano również znajomość algorytmów badających własności liczb całkowitych i naturalnych);
 • należało zaznaczyć znakiem X w odpowiedniej kolumnie tabeli, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe (F). (sprawdzano dobranie algorytmu w celu rozwiązania problemu).
 • należało podać algorytm, który dokonuje rozkładu liczby n na czynniki pierwsze, zapisać ten algorytm w wybranej przez siebie notacji  zgodnie z podaną specyfikacją.

Zadanie 3. (7 punktów) stanowił test, w którym należało zaznaczyć poprawne odpowiedzi w podpunktach a-g.

Po wykonaniu tych 3 zadań maturzysta otrzymywał drugi arkusz, zawierający kolejne 3 zadania, na których rozwiązanie miał 120 minut. Za każde z zadań można było otrzymać 10 punktów, czyli maksymalna liczba punktów do zdobycia w tej części była równa 30.

W zadaniu 4. ?Hasła?, należało zapoznać się z zawartością plików ?hasla.txt?. Następnie, korzystając z instrukcji oraz wyjaśnień, należało podać, ile haseł ma parzystą, a ile nieparzystą liczbę znaków, utworzyć zestawienie haseł będących palindromami oraz zapisać zestawienie haseł zawierających w sobie dwa kolejne znaki, których suma kodów ASCII wynosi 220.

Następne zadanie, ?Domki? (5.) dotyczyło rezerwacji domków letniskowych, ich rezerwacji oraz pracowników, którzy chcą domki zarezerwować. Zadanie polegało na utworzeniu zestawienia zawierającego dla każdego domku jego numer oraz łączną liczbę dni, na które domek został zarezerwowany w ciągu całego sezonu, podaniu imion i nazwisk tych, którzy zarezerwowali domek nr 2, podaniu nazwiska pracownika, który zapłacił najwięcej za wynajem domku (z informacją, że jest tylko jeden taki pracownik), podać liczbę rezerwacji domków z garażem oraz liczbę domków bez garażu oraz utworzyć zestawienie najdłuższych rezerwacji dla poszczególnych domków.

W zadaniu ostatnim, 6., maturzysta miał do czynienia z badaniem wyników nauczania z historii; musiał wyobrazić sobie przeprowadzenie testu, zawierającego 26 pytań, które kolejno dotyczyły epok historycznych, a wyniki tego testu umieszczono w pliku test.txt Po zapoznaniu się z treścią zadania, przed zdającym takie ono wyzwania:

 • Podaj numery pytań, na które prawidłowo odpowiedziało więcej niż 50% uczniów.
 • Podaj liczbę uczniów, którzy w badanej grupie uczniów uzyskali wyniki powyżej średniej liczby poprawnych odpowiedzi.
 • Podaj, ilu uczniów otrzymało oceny bardzo dobre, a ilu oceny niedostateczne, przy następującym systemie oceniania:
 1. bardzo dobry powyżej 90% prawidłowych odpowiedzi
 2. niedostateczny 30% i mniej prawidłowych odpowiedzi
 • d) Podaj numery uczniów, którzy prawidłowo odpowiedzieli na pytania o numerach: 5, 15, 25.
 • e) Utwórz zestawienie, które dla poszczególnych epok historycznych podaje liczbę poprawnych odpowiedzi uczniów na pytania dotyczące danej epoki. Dla utworzonego przez Ciebie zestawienia wykonaj wykres kolumnowy. Pamiętaj o prawidłowym i czytelnym opisie wykresu.

 Arkusz maturalny online:

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook