matura 2013

Matura 2013 angielski odpowiedzi (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - angielski poziom rozszerzony - odpowiedzi do arkuszy

Arkusz egzaminacyjny na poziomie rozszerzonym składał się z dwóch części, które zawierały w sumie 30 zadań zamkniętych różnego rodzaju oraz 11 zadań otwartych, w tym 1 dłuższej odpowiedzi. Zadania sprawdzały wiadomości…
czytaj dalej »

ID-10012997

Matura 2013 - angielski poziom rozszerzony - wyniki matury

Do egzaminu z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 80 619 maturzystów. Przedmioty zdawane jako dodatkowo wybrane nie miały progu zaliczenia. Średni wynik to 67%. Średnie wyniki w różnych typach szkół: Licea…
czytaj dalej »

Matura 2013 angielski podstawowy wyniki matur (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - angielski poziom podstawowy - wyniki matury

Najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie był język angielski. Aż 84% zdających wybrało go jako przedmiot obowiązkowy.  Do egzaminu przystąpiło 292 927 maturzystów. Zdało 96% zdających. Średni wynik to 68%. Język angielski…
czytaj dalej »

Matura Angielski (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - angielski poziom podstawowy - odpowiedzi do arkuszy

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składał się z 35 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, zadań na dobieranie) oraz 2 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności…
czytaj dalej »

Matura 2013 matematyka rozszerzona wyniki (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - matematyka poziom rozszerzony - wyniki matury

Do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym przystąpiło 58 383 maturzystów. W związku z tym, że poziom rozszerzony traktowany jest jako przedmiot dodatkowy, nie było progu zaliczenia. Tym samym egzamin zdali…
czytaj dalej »

Matura 2013 matematyka rozszerzona odpowiedzi (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - matematyka poziom rozszerzony - odpowiedzi do arkuszy

Arkusz dla poziomu rozszerzonego (czas trwania egzaminu 180 minut) zawierał 12 zadań otwartych, które badały przede wszystkim umiejętność poprawnego interpretowania tekstu matematycznego, analizowania sytuacji problemowych i podawania do nich opisu…
czytaj dalej »

Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z matematyki (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z matematyki (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - matematyka poziom podstawowy - wyniki matury

Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: języka polskiego (pisemny i ustny), matematyki (tylko pisemny) i wybranego języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki,…
czytaj dalej »

Matura 2013 matematyka podstawowa odpowiedzi (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - matematyka poziom podstawowy - odpowiedzi do arkuszy

Arkusz maturalny z matematyki na poziomie podstawowym zawierał 34 zadania (25 zadań zamkniętych i 9 zadań otwartych), na wykonanie których maturzyści mieli 170 min. Za rozwiązanie zadań abiturienci mogli otrzymać…
czytaj dalej »

Matura 2013 polski rozszerzony wyniki (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - język polski poziom rozszerzony - wyniki matury

Do matury z języka polskiego na poziomie rozszerzonym przystąpiło 34 770 uczniów. Jest to około 10% wszystkich zdających. W związku z tym, że poziom rozszerzony traktowany jest jako przedmiot dodatkowy, nie…
czytaj dalej »

Matura polski podstawowy 2013 - wyniki (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 - język polski poziom podstawowy - wyniki matury

Do matury w 2013 roku przystąpiły 329 043 osoby. Język polski jako przedmiot obowiązkowy na poziomie podstawowym zdawany był przez wszystkich.  Egzamin zdało 97% maturzystów. Średni wynik wyniósł 55%. Egzamin ustny…
czytaj dalej »

facebook