Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z matematyki (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z matematyki (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – matematyka poziom podstawowy – wyniki matury

Wszyscy ubiegający się o świadectwo dojrzałości obowiązkowo zdawali egzamin na poziomie podstawowym z następujących przedmiotów: języka polskiego (pisemny i ustny), matematyki (tylko pisemny) i wybranego języka obcego nowożytnego (angielski, niemiecki, rosyjski, francuski, hiszpański, włoski ? egzamin ustny i pisemny).

Spośród maturzystów, którzy nie otrzymali świadectwa dojrzałości, najwięcej (44 020 osób) nie zdało egzaminu z matematyki. Pozytywny wynik na poziomie podstawowym zdobyło 358 153 maturzystów, czyli 88% wszystkich zdających. Średni wynik wyniósł 55%.

Średnie wyniki w różnych typach szkół:

  • Licea ogólnokształcące: 64%
  • Licea profilowane: 35%
  • Technika: 43%
  • Licea uzupełniające: 24%
  • Technika uzupełniające: 23%

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook