Matura Angielski (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – angielski poziom podstawowy – odpowiedzi do arkuszy

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym składał się z 35 zadań zamkniętych różnego rodzaju (wyboru wielokrotnego, prawda/fałsz, zadań na dobieranie) oraz 2 zadań otwartych rozszerzonej odpowiedzi. Zadania sprawdzały wiadomości oraz umiejętności w trzech obszarach: rozumienia słuchanego tekstu, rozumienia pisanego tekstu i tworzenia wypowiedzi pisemnej.

Za rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł otrzymać 50 punktów (1 punkt za zadania zamknięte oraz 5 i 10 punktów za wypowiedzi pisemne).

Najmniej trudności sprawiło maturzystom przystępującym do egzaminu na poziomie podstawowym:

  • Wykonanie zadań typu prawda/fałsz w części sprawdzającej rozumienie tekstów słuchanych.
  • Wykonanie zadań sprawdzających umiejętność określania głównej myśli poszczególnych części tekstu w zadaniach na rozumienie pisanego tekstu.
  • Komunikatywne przekazanie większości informacji z polecenia w zadaniach na tworzenie wypowiedzi pisemnej.
  • Świadome stosowanie poszczególnych elementów formy, tj. zwrotów rozpoczynających oraz kończących list, podział listu na trzy części, tj. wstęp, rozwinięcie, zakończenie.

Najwięcej trudności sprawiło zdającym:

  • Wykonanie zadań wielokrotnego wyboru sprawdzających umiejętność selekcjonowania informacji w tekstach słuchanych i pisanych.
  • Rozwiązanie zadań, w których udzielenie poprawnej odpowiedzi wymagało połączenia informacji z różnych części tekstu.
  • Napisanie poprawnego i zróżnicowanego leksykalnie tekstu w zadaniu 8. W przypadku wszystkich języków wskaźnik łatwości jest znacznie niższy w kryterium poprawności językowej i bogactwa językowego niż w pozostałych kryteriach (treść i forma).

 

Źródło: cke.edu.pl
J. Jankowska

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook