matura z biologii 2012

Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 - biologia podstawowa - arkusze maturalne

Egzamin z biologii na poziomie podstawowym wybrało 27 048 osób. Składał się z 29 zadań, za które można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Przeważały zadania za 1 lub 2 punkty. Na…
czytaj dalej »

Studiowac.Pl - matura, kierunki studiów, studia wyższe.

Matura 2012 - biologia podstawowa - wyniki matury

Do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym przystąpiło 26 403 maturzystów.  Średnia maturalna wyniosła 37. Odchylenie standardowe oszacowano na 17. Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym okazał się trudny dla absolwentów wszystkich…
czytaj dalej »

Zawód Biotechnolog (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 - biologia rozszerzona - arkusze maturalne

Matura z biologii na poziomie rozszerzonym zawierała 19 stron, które objęły 38 zadań. Na rozwiązanie całości zdający mieli 150 minut. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 60. Zdający przy rozwiązywaniu zadań…
czytaj dalej »

Zawód Biotechnolog (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 - biologia podstawowa - arkusze maturalne

Egzamin maturalny z biologii na poziomie podstawowym zawierał 13 stron, które objęły 30 zadań. Na rozwiązanie całej pracy uczniowie mieli 120 minut. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 50. Udogodnieniem…
czytaj dalej »

Zawód Bioinżynier (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 - biologia podstawowa - odpowiedzi do arkuszy

Arkusz egzaminacyjny z biologii na poziomie podstawowym zawierał 30 zadań sprawdzających wiadomości opisane w standardach wymagań egzaminacyjnych oraz umiejętność zastosowania posiadanej wiedzy w praktyce. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to…
czytaj dalej »

facebook