Zawód Biotechnolog (Fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 – biologia podstawowa – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z biologii na poziomie podstawowym zawierał 13 stron, które objęły 30 zadań. Na rozwiązanie całej pracy uczniowie mieli 120 minut. Maksymalna ilość punktów do zdobycia to 50. Udogodnieniem dla zdających była możliwość korzystania z linijki.

Większość zadań opierała się na wiedzy teoretycznej uczniów. Zagadnienia, które pojawiły się w arkuszu, były dostosowane do standardów egzaminacyjnych. Podczas pracy zdający zetknęli się z botaniką, zoologią, fizjologią, genetyką, ekologią krajobrazu oraz mikrobiologią. Wśród źródeł, które przygotowało CKE, znalazły się: rysunek mięśnia szkieletowego kończyny dolnej (wraz z przepływem krwi), dane występowania grup krwi, diagram zapadalności na gruźlicę, fragment układu pokarmowego człowieka, schemat łuku odruchowego, rysunki dwóch narządów wydalania, schemat przepływu informacji genetycznej od DNA do białka oraz ilustracja zmian stężenia DDD w sieci pokarmowej jeziora.

W opinii uczniów były to dość czytelne materiały.  – Źródła same w sobie były dość jasne i przejrzyste, ale do rozwiązania zadań potrzebna była jeszcze wiedza ogólna. Bez tego nie można było ruszyć dalej – stwierdza Marlena z Gdańska.

Maturzyści zetknęli się z różnego typu poleceniami. W arkuszu czekały na nich zarówno zadania opisowe, jak i zadania krótkiej odpowiedzi (abcd). Większość z nich wymagała konkretnej znajomości terminologii i przebiegu pewnych procesów. Polecenia, z jakimi przyszło uczniom zmierzyć się na maturze, to m.in.: ustalenie roli nabłonka migawkowego w układach człowieka, wyjaśnienie jak mięśnie szkieletowe kończyn dolnych wpływają na przepływ krwi, zaplanowanie obserwacji, która miała wykazać, że wysiłek wpływa na częstotliwość skurczów serca, określenie znaczenia pęcherzykowej budowy płuc, połączenie narządów z wydalanymi związkami, rozwiązanie genotypowej krzyżówki, wskazanie zależności między stężeniem DDD a ich miejscem w układzie pokarmowym oraz ustalenie łańcucha pokarmowego.

Budowa arkusza wskazywała na sprawdzenie umiejętności uczniów w konkretnych dziedzinach. Zadania wymagały podstaw wiedzy biologicznej. Czas, który przeznaczono na rozwiązanie całej pracy, był optymalny i adekwatny do ilości oraz długości poleceń. Dodatkowo, ostatnią stronę zdający mogli wykorzystać jako brudnopis, który nie podlegał ocenie.

Źródło: cke.edu.pl
Katarzyna Kujawa

Zobacz arkusz online:

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook