Wyniki matur 2011 wielu maturzystów nie zdało

Matura 2012 – biologia podstawowa – wyniki matury

Do egzaminu z biologii na poziomie podstawowym przystąpiło 26 403 maturzystów.  Średnia maturalna wyniosła 37. Odchylenie standardowe oszacowano na 17.

Arkusz egzaminacyjny na poziomie podstawowym okazał się trudny dla absolwentów wszystkich typów szkół. Najlepiej poradzili sobie uczniowie liceów ogólnokształcących. Tam średni wynik wyniósł 40 proc. Na drugim miejscu uplasowały się technika z wynikiem 31 proc. Inne szkoły zaprezentowały się następująco: licea profilowane – 28 proc., licea uzupełniające – 22 proc. oraz technika uzupełniające – 19 proc.

Wskaźnik łatwości zadań mieścił się w przedziale 0,07?0,86. Najsłabiej (0,07) wypadło zadanie związane z ekologią i krążeniem materii. Rewelacyjnie za to zdający poradzili sobie z dziedziczeniem grup krwi u człowieka (0,86).

Jeśli chodzi o staniny, wartości graniczne są niższe niż w ubiegłym roku. W przypadku najwyższego dziewiątego poziomu minimum okazało się 69 proc. W 2011 r. punkt graniczny wyniósł tam 73 proc. Najwięcej uczniów w skali całego kraju znalazło się w staninie piątej. 20 proc. populacji osiągnęło wyniki w przedziale 31-40 proc. Nie jest to zadowalający wynik. Najmniej zdających osiągnęło za to skrajne staniny. Po 4 proc. zaliczyło zarówno poziom pierwszy (0-10), jak i poziom ostatni (69-100).

W opinii zdających wyniki są adekwatne do poziomu zadań. – Nie była to łatwa matura. Trzeba było być mocno przygotowanym, aby poradzić sobie z niektórymi poleceniami. Uważam, że treści zawarte w arkuszu były naprawdę trudne i niestety na wielu z nich poległam. Mój wynik nie jest zadowalający, ale na szczęście przekracza 50 proc.  – stwierdza Agnieszka z Sosnowca.

źródło: cke.edu.pl

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook