Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2014 – biologia podstawowa – arkusze maturalne

Egzamin z biologii na poziomie podstawowym wybrało 27 048 osób. Składał się z 29 zadań, za które można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Przeważały zadania za 1 lub 2 punkty. Na rozwiązanie arkusza przeznaczono 120 minut.

 

Pojawiały się zadania opierające się na umiejętności korzystania ze schematów, opisów, tekstów źródłowych, tabeli, rysunków.

Zadania dotyczyły miedzy innymi:

 • wiedzy na temat konsekwencji niedoboru wapnia w organizmie
 • znajomości umiejscowienia tkanek w organizmie człowieka
 • umiejętności określenia grupy krwi na podstawie opisanego badania
 • określenia funkcji, które limfa pełni w organizmie na podstawie tekstu
 • wyjaśnienia, dlaczego bierne palenie powoduje u ludzi pogorszenie wykonywania czynności umysłowych na podstawie podanej informacji
 • określenia, który z mięśni jest odpowiedzialny za ruch kończyny przedstawiony na rysunku
 • wyjaśnienia, dlaczego podczas wysiłku fizycznego zwiększa się wydzielanie glukagonu do krwi
 • narysowania wykresu przedstawiającego poziom stężenia insuliny i glukagonu we krwi w czasie ćwiczeń
 • opisania, w jaki sposób zmienia się kształt soczewki podczas przenoszenia wzroku z przedmiotów bliskich na dalekie
 • uporządkowania we właściwej kolejności etapów powstawania wrażeń słuchowych
 • znajomości cech budowy jelita
 • wiedzy na temat właściwości witamin

W zadaniu 29 należało na podstawie zawartej informacji, uzasadnić i uargumentować, że pozyskiwanie i spalanie biogazu z wysypisk śmieci jest korzystne dla środowiska przyrodniczego.

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

M.Niewiarowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook