WOS

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura WOS 2009: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Poziom rozszerzony wymagał od zdających znajomości prawa i polityki. Większość zadań opierała się o te dwie dziedziny przedmiotu. Uczniowie musieli m.in. wyróżnić terminy prawne, ustawić chronologicznie wydarzenia oraz wyjaśnić podstawowe…
czytaj dalej »

matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura WOS 2009: Arkusz na poziomie podstawowym

Poziom podstawowy wymagał od uczniów znajomości kluczowych zagadnień i pojęć. Pytania dotyczyły m.in. biogramów znanych postaci, ideologii politycznych oraz praw człowieka. Standardowo pojawiła się również Konstytucja Rzeczypospolitej. Wśród materiałów źródłowych…
czytaj dalej »

Matura WOS (Fot.Piotr Waglowski, wikipedia.pl)

Matura WOS 2010: Arkusz na poziomie rozszerzonym

W części rozszerzonej maturzyści musieli wykazać się szczegółową wiedzą oraz znajomością bieżących wydarzeń. Wśród pytań testowych znalazły się m.in. pytania o funkcje Sejmu, rodzaje prawa oraz strukturę ONZ. Materiały źródłowe…
czytaj dalej »

Matura WOS (Fot.Piotr Waglowski, wikipedia.pl)

Matura WOS 2010: Arkusz na poziomie podstawowym

Na poziomie podstawowym maturzyści musieli zmierzyć się z tematyką polityczną, prawną oraz społeczną. Wśród pytań testowych pojawiły się m.in. zagadnienia z doktryn politycznych, organizacji międzynarodowych oraz organów państwa. Uczniowie mieli…
czytaj dalej »

Matura WOS (Fot.Piotr Waglowski, wikipedia.pl)

Matura 2011, WOS: Arkusz na poziomie podstawowym

Tematy Na podstawowej maturze z wiedzy o społeczeństwie w 2011 roku pojawiły się pytania z funkcjonowania polskiej władzy ustawodawczej, ideologii politycznych, struktury Unii Europejskiej. Uczniowie musieli również na podstawie wykresów, materiałów…
czytaj dalej »

facebook