matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura WOS 2009: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Tematy

Poziom rozszerzony wymagał od zdających znajomości prawa i polityki. Większość zadań opierała się o te dwie dziedziny przedmiotu. Uczniowie musieli m.in. wyróżnić terminy prawne, ustawić chronologicznie wydarzenia oraz wyjaśnić podstawowe pojęcia socjologiczne. W części pisemnej na maturzystów czekały dwa tematy wypracowań do wyboru. Pierwszy temat opierał się na udzieleniu obszernej odpowiedzi na pytanie: Dobra edukacja, czyli jaka? Uczniowie na podstawie źródeł zawartych w arkuszu mieli zaproponować zmiany i ocenić funkcjonowanie systemu oświaty w kraju. Drugi temat wymagał rozważenia problemu: Co jest zadaniem oświaty: zwiększyć czy zmniejszyć różnice między uczniami? Tutaj też niezbędna okazała się praca z materiałami źródłowymi.

 

Zdawalność

Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, do matury na poziomie rozszerzonym, przystąpiło ponad 39 tys. uczniów. Egzamin zaliczyło 49 proc. zdających.

 

Opinie

Egzamin na poziomie rozszerzonym nie należał do najłatwiejszych. Kluczem do sukcesu okazała się znajomość prawa i wydarzeń politycznych. Od uczniów wymagało się dogłębnej analizy źródeł. Zdający zgodnie stwierdzili, że test wymagał nie tylko wiedzy, ale logicznego myślenia i umiejętności kojarzenia faktów.

 

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/wos_pr.pdf

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook