Matura WOS (Fot.Piotr Waglowski, wikipedia.pl)

Matura WOS 2010: Arkusz na poziomie rozszerzonym

Tematy

W części rozszerzonej maturzyści musieli wykazać się szczegółową wiedzą oraz znajomością bieżących wydarzeń. Wśród pytań testowych znalazły się m.in. pytania o funkcje Sejmu, rodzaje prawa oraz strukturę ONZ. Materiały źródłowe obejmowały mapy, wykresy oraz artykuł autorstwa Leszka Balcerowicza. Część pisemna wymagała od zdających zrozumienia wcześniejszych źródeł i stworzenia spójnego tekstu na jeden z wybranych tematów. Pierwszy temat dotyczył przemian ustrojowych w Polsce. Uczniowie musieli rozważyć, czy Polska
i Polacy odnieśli sukces na przestrzeni 20 lat. W drugim temacie na maturzystów czekało omówienie polskiej drogi reformacji ustrojowej na tle wybranych krajów postkomunistycznych.

 

Zdawalność

Do egzaminu na poziomie rozszerzonym przystąpiło ponad 28 tys. zdających. Maturę, według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zaliczyło 51 proc. uczniów.

 

Opinie

Poziom rozszerzony zaskoczył uczniów swoją łatwością. Gdy opadły pierwsze emocje i maturzyści zapoznali się również z arkuszem na poziomie podstawowym, zgodnie stwierdzili, że ich rówieśnicy mieli gorzej. Najwięcej trudności sprawiły zadania związane z prawem i organami władzy. Wypracowania wymagały wiedzy ogólnej i znajomości historii kraju po II wojnie światowej.

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:
http://www.cke.edu.pl/images/stories/001_Matura/wiedz_o_spolecz/wos_pr.pdf

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook