Matura WOS (Fot.Piotr Waglowski, wikipedia.pl)

Matura 2011, WOS: Arkusz na poziomie podstawowym

Tematy
Na podstawowej maturze z wiedzy o społeczeństwie w 2011 roku pojawiły się pytania z funkcjonowania polskiej władzy ustawodawczej, ideologii politycznych, struktury Unii Europejskiej. Uczniowie musieli również na podstawie wykresów, materiałów ilustracyjnych oraz map wykonać polecenia i odpowiedzieć na pytania. Ponadto w części podstawowej pojawiły się m.in. artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polski oraz fragmenty opinii publicznej. W części pisemnej maturzyści musieli rozważyć, czy społeczeństwo polskie ma wpływ na sprawy publiczne w środowisku lokalnym. W uzasadnieniu należało przedstawić trzy formy aktywności społecznej i politycznej.

Zdawalność
Według Centralnej Komisji Egzaminacyjnej do matury na poziomie podstawowym przystąpiło ponad 33 tys. uczniów. Zaliczyło ją w Polsce 47 proc. uczniów.

Opinie
Sami zdający oceniają egzamin dobrze. Pytania były konkretne i większość z nich wymagała logicznego myślenia. Arkusz sprawdzał wiedzę z zakresu polityki i socjologii. Znajomość Konstytucji okazała się kluczem do poprawnego rozwiązania zadań. W porównaniu z ubiegłymi latami matura 2011 na poziomie podstawowym była pvrosta do zaliczenia.

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:
http://www.cke.edu.pl/images/stories/00002011_matura/P/wos_pp.pdf

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook