matura WOS (fot.wikipedia)matura WOS (fot.wikipedia)

Matura WOS 2009: Arkusz na poziomie podstawowym

Tematy

Poziom podstawowy wymagał od uczniów znajomości kluczowych zagadnień i pojęć. Pytania dotyczyły m.in. biogramów znanych postaci, ideologii politycznych oraz praw człowieka. Standardowo pojawiła się również Konstytucja Rzeczypospolitej. Wśród materiałów źródłowych znalazły się mapy, artykuły i dane statystyczne. W najwyżej punktowanym zadaniu w części pisemnej, zdający musieli opisać sylwetkę idealnego polityka.

 

Zdawalność

Do matury, według Centralnej Komisji Edukacyjnej, przystąpiło ponad 75 tys. uczniów.
W całym kraju egzamin zaliczyło 43 proc. zdających.

 

Opinie

Matura z WOS na poziomie podstawowym, w odczuciu zdających, nie sprawiła większych problemów. Znaczna część poleceń opierała się na wiedzy ogólnej, nie książkowej. Pytania były jasne i konkretne. Studenci, którzy rozwiązali test, również stwierdzili, że był on banalny. Niepowodzenia w zadaniach otwartych można było skutecznie nadrobić dobrym tekstem własnym o sylwetce idealnego polityka.

 

Arkusz do pobrania pod podanym linkiem:

http://www.cke.edu.pl/images/stories/Arkusze_matura_09/wos_pp.pdf

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook