Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Al. gen. Antoniego Chruściela 103, 00-910 Warszawa 
Tel:
261813137 
Mail:
rekrutacja.aszwoj@akademia.mil.pl 
WWW:
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/kandydat 
Akademia Sztuki Wojennej

OPIS KIERUNKU

INSTYTUT HISTORII WOJSKOWEJ

Grupa kierunków:
inne
Kierunek:
Historia
Specjalności:
Studia I stopnia: historia wojskowa, historia służb specjalnych, archiwistyka.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

DLA KOGO?

Studia są przeznaczone dla absolwentów szkół średnich, pasjonatów militarnego wymiaru historii oraz historii służb specjalnych. Będą on mieć charakter interdyscyplinarny i będą ukierunkowane na zagospodarowanie istotnych dla bezpieczeństwa Państwa obszarów poszukiwań i kształcenia. Znajdują się one na styku historii, historii wojskowej ? zwłaszcza historii wojska jako instytucji, w tym wywiadu i kontrwywiadu, historii wojskowości ? dziejów organizacji i metod działania wojska, w tym historii sztuki wojennej oraz historycznych studiów nad obronnością.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE

Z uwagi na specjalistyczną znajomość zagadnień związanych z historią, historią wojskową, historią służb specjalnych, działaniami analitycznymi, zarządzaniem informacją
i wiedzą, absolwent będzie predysponowany do ubiegania się o przyjęcie do struktur rządowych i samorządowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe ? w tym głównie
Sił Zbrojnych RP, Policji, Straży Granicznej, służb specjalnych, Krajowej Administracji Skarbowej i innych.

Rekrutacja na studia

Przyjęcie kandydatów na pierwszy rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich odbywa się na podstawie wyników egzaminu maturalnego, zaś kandydatów którzy zdali egzamin dojrzałości, na podstawie wyników tego egzaminu.

Brane pod uwagę są: wyniki lub ocena z języka obcego nowożytnego wyniki lub ocena z dwóch przedmiotów, spośród przewidzianych w warunkach na określony kierunek studiów, które po stosownym przeliczeniu pozwolą kandydatowi osiągnąć najwyższą liczbę punktów.

Dowiedz się więcej: www.rekrutacja.akademia.mil.pl

facebook