Państwowa Akademia Nauk Stosowanych we Włocławku

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Włocławek 
Województwo:
kujawsko-pomorskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek 
Tel:
668075490 
Mail:
rekrutacja@pans.wloclawek.pl 
WWW:
https://pans.wloclawek.pl/ 
Państwowa Akademia Nauk Stosowanych

OPIS KIERUNKU

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Mechanika i budowa maszyn
Specjalności:
Inżynieria maszyn, Eksploatacja i diagnostyka maszyn
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Dla kogo kierunek?

* chcących pracować na wydziałach mechanicznych zakładów przemysłowych na stanowiskach związanych zarówno z nadzorem nad procesami wytwarzania, jak i z eksploatacją i diagnostyką maszyn,

* zainteresowanych działaniami związanymi z projektowaniem elementów maszyn, organizowaniem procesów ich wytwarzania oraz weryfikowaniem poprawności ich wykonania,

* pragnących wzbogacić swoją wiedzę techniczną oraz umiejętności praktyczne niezbędne do efektywnego wykonywania pracy inżyniera mechanika

Rekrutacja na studia

REKRUTACJA KROK PO KROKU

KROK 1
Elektroniczna rejestracja kandydata na pierwszy rok studiów w Państwowej Akademii Nauki Stosowanych we Włocławku.

KROK 2
Dokonanie opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia na rachunek bankowy PANS we Włocławku: 72 1540 1069 2001 8720 6079 0001 – przelewem na konto lub za pośrednictwem poczty (druk przekazu do pobrania podczas rejestracji on-line IRK). Wysokość opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia wynosi 85,00 zł.

KROK 3
Złożenie kompletu wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacyjnym. Dokumenty należy składać w białej papierowej teczce, podpisanej: imię, nazwisko, kierunek, poziom studiów.

BIURO REKRUTACYJNE

ul. Mechaników 3
pok. nr 11, 12 i 13
87-800 Włocławek

668 075 602
664 907 254
668 075 483
rekrutacja@pans.wloclawek.pl

Powiązane zawody:
inżynier, inżynier procesu, inżynier specjalista serwisu, inżynier specjalista utrzymania ruchu
facebook