Politechnika Białostocka

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Białystok 
Województwo:
podlaskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok 
Tel:
857469000 
Mail:
rekrutacja@pb.edu.pl 
WWW:
http://pb.edu.pl 
Politechnika Białostocka

OPIS KIERUNKU

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
budownictwo
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
 

Opis kierunku

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku
Na tym kierunku zdobędziesz wiedzę i umiejętności z zakresu realizowania rożnego typu obiektów budowlanych, projektowania, technologii i organizacji budownictwa. Będziesz przygotowany do realizowania zadań inżynierskich związanych z wykonawstwem obiektów budowlanych, nadzorowania i kierowania robotami budowlanymi oraz projektowania obiektów budowlanych o małej kubaturze. Po zdobyciu odpowiedniej praktyki możesz uzyskać kolejne uprawnienia budowlane czy tytuł rzeczoznawcy budowlanego.
Perspektywy zatrudnienia:
?-projektowanie obiektów budowlanych o małej kubaturze
?-kierowanie wykonawstwem obiektów budowlanych
?-nadzór wykonawstwa budowlanego
?-praca w przemyśle materiałów budowlanych
?-stanowiska w jednostkach administracji publicznej związanej z budownictwem, transportem i architekturą
?-w zakładach recyklingu konstrukcji budowlanych
?-po spełnieniu wymagań ustawowych możliwość ubiegania się o uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Rekrutacja na studia

Rejestracja kandydatów na irk.pb.edu.pl

facebook