Politechnika Białostocka

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Białystok 
Województwo:
podlaskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok 
Tel:
857469000 
Mail:
rekrutacja@pb.edu.pl 
WWW:
http://pb.edu.pl 
Politechnika Białostocka

OPIS KIERUNKU

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
gospodarka przestrzenna
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
 

Opis kierunku

STUDIA INŻYNIERSKIE
3,5-letnie, stacjonarne i niestacjonarne (zaoczne), które mogą być kontynuowane na studiach II stopnia na tym kierunku
Na tym kierunku uzyskasz wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno-gospodarczego oraz technik modelowania i planowania przestrzeni. Dodatkowo otrzymasz wiadomości z zakresu zarządzania nieruchomościami.
Perspektywy zatrudnienia:
?praca w zespołach przygotowujących opracowania i dokumenty planistyczne na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym,
?praca w biurach projektowych, jednostkach administracji samorządowej i rządowej,
?praca w instytucjach europejskich, zwłaszcza agencjach rozwoju regionalnego,
?praca w agencjach nieruchomości,
?praca w firmach konsultingowych i doradczych oraz innych firmach otoczenia biznesu.

Rekrutacja na studia

Rejestracja kandydatów na irk.pb.edu.pl

facebook