Politechnika Białostocka

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Białystok 
Województwo:
podlaskie 

Dane kontaktowe

Adres:
ul. Wiejska 45A, 15-351 Białystok 
Tel:
857469000 
Mail:
rekrutacja@pb.edu.pl 
WWW:
http://pb.edu.pl 
Politechnika Białostocka

OPIS KIERUNKU

Wydział Budownictwa i Nauk o Środowisku

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
gospodarowanie zasobami i odpadami
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
 

Opis kierunku

Na tym kierunku nauczysz się zarządzać środowiskiem i zasobami naturalnymi oraz gospodarować odpadami powstałymi w przemyśle i rolnictwie; poznasz technologie zwiększające wykorzystanie zasobów naturalnych i minimalizujące wpływ działalności gospodarczej na środowisko; będziesz umiał zaprojektować i wdrożyć systemy gospodarki obiegowej w różnych skalach przestrzennych. Jako absolwent kierunku będziesz przygotowany do pracy w dynamicznie rozwijającym się sektorze zarządzania zasobami i odpadami.
PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA:
?zatrudnienie w przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej,
?pracownik w przedsiębiorstwach produkujących i eksploatujących urządzenia na potrzeby inżynierii i ochrony środowiska,
?pracownik w przedsiębiorstwach przemysłowych wykorzystujących odnawialne zasoby naturalne,
?pracownik firm konsultingowych oraz instytucji zajmujących się doradztwem i projektowaniem systemów gospodarowania zasobami i odpadami,
?pracownik firm i instytucji zajmujących się projektowaniem, instalowaniem i eksploatacją urządzeń OZE,
?pracownik jednostek administracji rządowej i samorządowej, organizacji pozarządowych, związków konsumenckich.

Rekrutacja na studia

Rejestracja kandydatów na irk.pb.edu.pl

facebook