Politechnika Warszawska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 
Tel:
222347412 
Mail:
rekrutacja@ca.pw.edu.pl 
WWW:
http://pw.edu.pl 
Politechnika Warszawska

OPIS KIERUNKU

Wydział Administracji i Nauk Społecznych- http://www.pw.edu.pl/Kandydaci

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Administracja
Specjalności:
Bez specjalności
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Absolwent kierunku „Administracja” studiów I stopnia (licencjackich) w WAiNS PW otrzymuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie niezbędnym dla absolwenta kierunku: Administracja, w zakresie prawa, ekonomii oraz zarządzania. Jednocześnie, ze względu na usytuowania kierunku na uczelni technicznej, program studiów licencjackich jest rozbudowany o przygotowanie zawodowe w zakresie nauk technicznych, w szczególności zaś podstaw budownictwa, matematyki i informatyki.

W trakcie studiów studentowi przekazywana jest stosunkowo szeroka wiedza w innych wybranych, a istotnych dla miasta i regionu, a także gospodarki, zagadnień technicznych. Absolwent winien być specjalistycznie przygotowany do pełnienia roli zawodowej, w której łączą się problemy prawne, ekonomiczne, techniczne, a także społeczne.

Tematyka prac licencjackich oscyluje wokół następujących zagadnień: prawo administracyjne, innowacje w gospodarce komunalnej, samorząd lokalny w regionalnym rozwoju ekonomicznym, socjologiczne problemy miasta i zbiorowości regionalnych, administracyjno-prawne problemy gospodarki nieruchomościami.

Rekrutacja na studia

Przyjęcia na kierunek Administracja studia I stopnia (licencjackie) odbywa się na podstawie konkursu matur.

W procedurze kwalifikacyjnej na studia pierwszego stopnia kandydaci uzyskują pewną liczbę punktów kwalifikacyjnych PK, która stanowi jedyne kryterium przy podejmowaniu przez Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne decyzji o przyjęciu na studia.

Powiązane zawody:
asystentka biurowa, biznesmen, dyplomata, filozof, menedżer, politolog, polityk, specjalista, urzędnik, wykładowca
facebook