Politechnika Warszawska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 
Tel:
222347412 
Mail:
rekrutacja@ca.pw.edu.pl 
WWW:
http://pw.edu.pl 
Politechnika Warszawska

OPIS KIERUNKU

Wydział Architektury

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Architektura i Urbanistyka
Specjalności:
Bez specjalności
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej 4-letnie studia inżynierskie (I stopnia) są prowadzone w trybach stacjonarnym oraz niestacjonarnym. Program nauczania realizowany w obu trybach jest tożsamy.

Rekrutacja na studia

Limit w roku akademickim 2011/12 wynosi 80 miejsc na studia stacjonarne oraz 70 miejsc na studia niestacjonarne.

O przyjęcie na I rok studiów na Wydziale Architektury PW mogą ubiegać się obywatele polscy, osoby posiadające Kartę Polaka oraz obywatele krajów Unii Europejskiej, Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, którzy posiadają świadectwa upoważniające do podjęcia studiów uniwersyteckich w krajach wydania tych świadectw, złożą odpowiednie dokumenty i poddadzą się procedurze kwalifikacyjnej (wezmą udział w sprawdzianie predyspozycji). Liczba punktów uzyskanych z obu etapów tego sprawdzianu (I i II etap ? zadania 1, 2 i 3) oraz punkty z dwóch przedmiotów maturalnych (matematyka i język obcy) stanowią jedyne kryterium przy podejmowaniu decyzji o przyjęciu na studia.

Powiązane zawody:
architekt, architekt krajobrazu, architekt wnętrz, inżynier, nauczyciel, specjalista, urzędnik, wykładowca
facebook