Politechnika Warszawska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 
Tel:
222347412 
Mail:
rekrutacja@ca.pw.edu.pl 
WWW:
http://pw.edu.pl 
Politechnika Warszawska

OPIS KIERUNKU

Wydział Inżynierii Lądowej

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Budownictwo
Specjalności:
Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, budownictwo energooszczędne, inżynieria komunikacyjna, inżynieria produkcji budowlanej, konstrukcje budowlane i inżynierskie, Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I I stopnia, drogi szynowe, inżynieria zrównoważonego rozwoju w budownictwie, konstrukcje budowlane i inżynierskie: specjalizacja konstrukcje budowlane, konstrukcje budowlane i inżynierskie: specjalizacja mosty i budowle podziemne, konstrukcje budowlane i inżynierskie: specjalizacja teoria konstrukcji (tylko st. stacjonarne)
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Rekrutacja na studia

Powiązane zawody:
inżynier budownictwa
facebook