Politechnika Warszawska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 
Tel:
222347412 
Mail:
rekrutacja@ca.pw.edu.pl 
WWW:
http://pw.edu.pl 
Politechnika Warszawska

OPIS KIERUNKU

Wydział Inżynierii Środowiska

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Inżynieria Środowiska
Specjalności:
Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia, ciepłownictwo, ogrzewnictwo, wentylacja i gazownictwo, gospodarka odpadami, inżynieria sanitarna i wodna, Specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia, inżynieria gazownictwa, inżynieria wodna, zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków, Specjalności na studiach niestacjonarnych I i II stopnia, inżynieria komunalna
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Rekrutacja na studia

facebook