Politechnika Warszawska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 
Tel:
222347412 
Mail:
rekrutacja@ca.pw.edu.pl 
WWW:
http://pw.edu.pl 
Politechnika Warszawska

OPIS KIERUNKU

Wydział Mechatroniki

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Mechatronika
Specjalności:
Specjalności na studiach stacjonarnych I i II stopnia, elektroniczne systemy pomiarowe, inżynieria fotoniczna, inżynieria wytwarzania wyrobów mechatronicznych, mikromechanika, techniki multimedialne, urządzenia elektromedyczne (tylko I stopień), współrzędnościowe systemy pomiarowe, Specjalności na studiach niestacjonarnych I stopnia, urządzenia mechatroniczne
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Rekrutacja na studia

facebook