Politechnika Warszawska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 
Tel:
222347412 
Mail:
rekrutacja@ca.pw.edu.pl 
WWW:
http://pw.edu.pl 
Politechnika Warszawska

OPIS KIERUNKU

Wydział Chemiczny

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Technologia Chemiczna
Specjalności:
bez specjalności na studiach I stopnia, specjalności na studiach II stopnia, analityka i fizykochemia procesów i minerałów, funkcjonalne materiały polimerowe, elektroaktywne i wysokoenergetyczne, synteza, kataliza i procesy wysokotemperaturowe, nanomateriały i nanotechnologie
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Rekrutacja na studia

facebook