Politechnika Warszawska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 
Tel:
222347412 
Mail:
rekrutacja@ca.pw.edu.pl 
WWW:
http://pw.edu.pl 
Politechnika Warszawska

OPIS KIERUNKU

Wydział Zarządzania

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Zarządzanie
Specjalności:
Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, zarządzanie innowacjami, zarządzanie produkcją, informatyka gospodarcza, finanse i zarządzanie ryzykiem, zarządzanie strategiczne, kwalitologia i inżynieria jakości, ergonomia i środowisko pracy, Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, transfer wiedzy i technologii, systemy produkcyjne i logistyczne, gospodarka cyfrowa, rynki i instytucje finansowe, projakosciowe systemy zarządzania, ergonomia i bezpieczeństwo pracy, przedsiębiorstwo na rynkach międzynarodowych
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim

Opis kierunku

Rekrutacja na studia

facebook