Politechnika Warszawska

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Warszawa 
Województwo:
mazowieckie 

Dane kontaktowe

Adres:
Plac Politechniki 1, 00-661 Warszawa 
Tel:
222347412 
Mail:
rekrutacja@ca.pw.edu.pl 
WWW:
http://pw.edu.pl 
Politechnika Warszawska

OPIS KIERUNKU

Wydział Inżynierii Produkcji

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Specjalności:
Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia, informatyczne systemy zarządzania (tylko na studiach stacjonarnych), inżynieria procesów produkcyjnych, systemy CAD-CAM, zarządzanie produkcją, Specjalności na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia, zarządzanie i inżynieria produkcji zglobalizowanej, global production engineering and management
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim, angielskim

Opis kierunku

Rekrutacja na studia

Powiązane zawody:
inżynier
facebook