Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska

Grupa kierunków:
techniczne i inżynieryjne
Kierunek:
Budownictwo
Specjalności:
Specjalności na II stopniu studiów:, DROGI I MOSTY, Absolwent specjalności drogi i mosty oprócz wykształcenia ogólnobudowlanego jest przygotowywany do zadań specjalnych, jakimi są obiekty drogowo-mostowe. Uzyskuje on wiedzę z zakresu projektowania, wykonawstwa i nadzorowania budów w zakresie autostrad, dróg, ulic oraz obiektów inżynierskich jakimi są lotniska, mosty, estakady, przepusty, tunele itp. Absolwenci tej specjalności posiadają bogatą wiedzę dotyczącą nowoczesnego projektowania w zakresie budownictwa komunikacyjnego między innymi inżynierii i bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także w zakresie zaawansowanych materiałów i technologii stosowanych (w Europie i w Polsce) do budowy i utrzymania tych konstrukcji. Nie obce są też im techniki nowatorskiego badania, monitorowania stanu technicznego i zarządzania autostradami, drogami i mostami., EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDOWNICTWIE, Absolwent, oprócz wykształcenia ogólnobudowlanego, będzie również posiadał szczegółową wiedzę z zakresu fizyki budowli. Będzie gruntownie przygotowany do wykonywania audytów energetycznych i projektowania charakterystyki energetycznej budynków. Absolwent będzie posiadał niezbędną wiedzę z zakresu: ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Będzie również potrafił wykorzystać nowoczesne technologie budowlane w procesie poprawy jakości energetycznej budynków jak również w zakresie budownictwa bnergooszczędnego i zero-emisyjnego. Będzie posiadał niezbędną wiedzę do zarządzania energią w budynkach, jak i z zakresu idei zrównoważonego rozwoju i wzajemnego oddziaływania środowiska naturalnego i obiektu budowlanego, przepisów prawa o efektywności energetycznej w budownictwie, w przedsiębiorstwie i w przemyśle. Absolwenci tej specjalności będą mogli przede wszystkim realizować audyty efektywności energetycznej w budownictwie w zakresie: audytów źródeł ciepła, sieci ciepłowniczych, oświetlenia i budynków. Mogą pracować w służbach inwestorskich, pracowniach projektowych, administracji., Specjalność: KONSTRUKCJE BUDOWLANE I INŻYNIERSKIE, Absolwent specjalności konstrukcje budowlane i inżynierskie uzyskuje wiedzę w zakresie projektowania i wykonawstwa konstrukcji metalowych, betonowych oraz żelbetowych i drewnianych będących ustrojami nośnymi budynków mieszkalnych, obiektów przemysłowych, sportowych i innych obiektów inżynierskich takich jak: kominy, zbiorniki, estakady itp. Absolwenci tej specjalności posiadają niezbędną wiedzę z zakresu: teorii konstrukcji, komputerowego wspomagania projektowania, technologii napraw i wzmocnień obiektów budowlanych, organizacji i zarządzania procesami budowlanymi. Są przygotowani do pracy w biurach projektowych, wykonawstwie budowlanym, mogą też pełnić funkcje kierownicze w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją budowlaną. Poza szeroką wiedzą ogólnobudowlaną posiadają znajomość mechaniki budowli w zakresie konstrukcji prętowych, płytowych, powłokowych i nowoczesnych technik komputerowego wspomagania projektowania tych konstrukcji. Daje to podstawy do twórczej pracy w zespołach projektujących i nadzorujących wykonawstwo obiektów budowlanych i konstrukcji inżynierskich
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
inżynier budownictwa
facebook