Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Artystyczny

Grupa kierunków:
artystyczne
Kierunek:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Specjalności:
Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej w: ośrodkach i instytucjach kultury, sztuki i edukacji pozaszkolnej (muzeach, galeriach, domach kultury, ogniskach plastycznych itp.) oraz w ośrodkach promocyjnych i reklamowych., Wybór i ukończenie kształcenia w zakresie specjalności nauczycielskiej umożliwia podjęcie pracy w charakterze nauczyciela plastyki w szkołach podstawowych. Absolwent studiów pierwszego stopnia jest przygotowany do kontynuacji nauki na dwuletnich studiach drugiego stopnia oraz uzupełnienia kształcenia nauczycielskiego. Umożliwia to podjęcie pracy w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim
facebook