Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Artystyczny

Grupa kierunków:
artystyczne
Kierunek:
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej
Specjalności:
Na II stopniu studiów:, muzyka kościelna:, zajęcia ukierunkowane są na praktykę instrumentalną w zakresie gry na organach oraz na specjalistyczne przygotowanie teoretyczne. Student zapoznaje się z zasadami śpiewu liturgicznego (chorał gregoriański) oraz z ogólną problematyką dotyczącą prawodawstwa kościelnego, propedeutyki teologii i oprawy liturgicznej. Absolwent uzyskuje kwalifikacje do realizacji muzycznej oprawy liturgii w kościele rzymsko-katolickim;, prowadzenie zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych:, program bloku obejmuje: dyrygowanie, śpiew, specjalistyczną analizę działa muzycznego, czytanie partytur, metodykę prowadzenia chórów i zespołów wokalno-instrumentalnych w poszerzonym zakresie. Absolwent uzyskuje kwalifikacje dyrygenta zespołów wokalnych i wokalno-instrumentalnych w amatorskim i zawodowym ruchu muzycznym;, edukacja muzyczna:, w programie bloku uwzględniono następujące przedmioty: upowszechnianie kultury muzycznej, animacja ruchu i tańca, warsztaty Orffa, Dalcroze?a, Gordona. Absolwent poszerza swe umiejętności przydatne w pracy w szkolnictwie ogólnokształcącym oraz w placówkach pozaszkolnych., muzyka jazzowa:, program bloku przewiduje następujące przedmioty: harmonię jazzową, improwizację, aranżację oraz podstawy literatury i historii jazzu. Absolwent jest przygotowany do indywidualnej pracy twórczej w zakresie aranżacji i kompozycji jazzowej, do prowadzenia zajęć dydaktycznych w placówkach kulturalno-oświatowych i działalności w zakresie upowszechniania muzyki jazzowej;, wprowadzenie do kompozycji i aranżacji:, blok przewidziany jest dla studentów wykazujących szczególne uzdolnienia i zainteresowania rozwojem własnej twórczości muzycznej. Program specjalizacji obejmuje zagadnienia związane z twórczością kompozytorską i szeroko pojętą problematyką instrumentoznawczą i instrumentacyjną. Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie komponowania i opracowania utworów na zespoły instrumentalne, wokalne i wokalno-instrumentalne.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
muzyk
facebook