Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Ekonomii i Zarządzania

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Ekonomia
Specjalności:
Na nowo uruchomionych studiach II stopnia można wybierać spośród 2 specjalizacji:, Ekonomia menedżerska, Specjalność "ekonomia menedżerska" jest ukierunkowana na zdobycie wiedzy i umiejętności praktycznych dotyczących tworzenia i rozwoju własnego biznesu, a także zarządzania całością lub wybranymi obszarami organizacji różnych typów. Absolwent specjalności ma zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu ekonomii w skali mikro-i makroekonomicznej, ze szczególnym uwzględnieniem podejmowania decyzji strategicznych w przedsiębiorstwie, efektywnego wykorzystywania jego zasobów, koordynowania działań poszczególnych komórek organizacyjnych. Potrafi właściwie ocenić procesy gospodarcze i wyciągać odpowiednie wnioski, a w konsekwencji decyzje gospodarcze na podstawie przedłożonych analiz ekonomicznych. Ważnym obszarem kształcenia jest zdobycie praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji na stanowisku m.in. dyrektor zarządzający, menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego, kadra kierownicza przedsiębiorstwa, menedżer projektu, koordynator ds. zarządzania w przedsiębiorstwie, menedżerowie ds. rozwoju podmiotu, a także kierownika zarządzającego przedsiębiorstwem/instytucją lub wybranymi jego/jej obszarami (kierownicy szczebla operacyjnego)., Specjalność: Ekonomia przedsiębiorstwa, Specjalność "ekonomia przedsiębiorstwa" jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego rynku w zakresie przygotowania przyszłych ekonomistów do podejmowania decyzji ekonomicznych na stanowiskach doradczych i analitycznych. Absolwent specjalności pogłębia wiedzę i umiejętności do opisu, praktycznego analizowania i oceny przyczyn, a także przebiegu procesów i zjawisk gospodarczych, oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, identyfikacji i oceny ryzyka oraz modelowania procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Potrafi także świadczyć usługi doradcze, przygotowywać decyzje w zakresie pozyskiwania i wykorzystywania zasobów, sporządzać analizy sektorowe, a także ekspertyzy obejmujące różne obszary aktywności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pełnienia funkcji na stanowisku m.in. doradcy ekonomicznego, analityka w bankach i innych instytucjach finansowych, stratega gospodarczego, eksperta w instytucjach rządowych i pozarządowych, a także świadczenia usług konsultingowo-doradczych.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
facebook