Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Humanistyczny

Grupa kierunków:
inne
Kierunek:
Komunikacja biznesowa w języku rosyjskim
Specjalności:
Absolwent jest przygotowany do dalszego samodzielnego (samo)kształcenia oraz potrafi w razie potrzeby szybko uzyskać dodatkowe uprawnienia zawodowe lub przekwalifikować się. Ma on wykształcony nawyk ciągłej aktualizacji i nieustannego pogłębiania zdobytej wiedzy oraz integrowania jej z innymi dziedzinami. Jego postępowanie i zachowanie cechuje poszanowanie zasad etycznych, prawnych i ekonomicznych. Dotyczy to również otwartości i szacunku dla innych języków i kultur. Potrafi rozwiązywać problemy, nie tylko zawodowe, oraz gromadzić i przetwarzać potrzebne mu informacje, a także aktywnie uczestniczyć w życiu społeczno-kulturalnym. Na szczególne podkreślenie zasługują dobrze rozwinięte kompetencje społeczne, co jest warunkiem efektywnej pracy z ludźmi., Absolwent legitymuje się bardzo dobrym poziomem (C1) kompetencji językowych tak w mowie, jak i w piśmie w zakresie języka rosyjskiego oraz dobrym (B2) w zakresie innego języka nowożytnego. Jego solidne i różnorodne przygotowanie językowe pozwala mu na podjęcie pracy w branży turystyczno-hotelarskiej, urzędach i instytucjach współpracujących z partnerami zagranicznymi, firmach i u innych podmiotów gospodarczych posiadających kontrahentów zagranicznych, biurach tłumaczeń, instytucjach kulturalnych i wszędzie tam, gdzie wymagany jest zaawansowany poziom znajomości języków obcych oraz realiów i kultury krajów rosyjskiego obszaru językowego. Posiada on także podstawową wiedzę z zakresu językoznawstwa i literaturoznawstwa oraz historii, geografii, literatury i kultury Rosji i rosyjskiego obszaru językowego. Dotyczy to m. in. umiejętności analizy i interpretacji tekstów literackich i pozaliterackich, analizy wypowiedzi językowej itp. Umożliwia mu to tworzenie oraz artykułowanie własnego stanowiska w kwestiach związanych z tymi dziedzinami.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
filolog, handlowiec, hotelarz
facebook