Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii

Grupa kierunków:
inne
Kierunek:
Matematyka
Specjalności:
INFORMATYKA MATEMATYCZNA:, Absolwent posiada przygotowanie matematyczne i informatyczne pozwalające na pracę jako samodzielny informatyk, a także na współpracę interdyscyplinarną ze wszystkimi, którzy w swej działalności wykorzystują matematykę i informatykę. Student kończący specjalność informatyka matematyczna nabywa wiedzę potrzebną do konstrukcji i implementacji oprogramowania, projektowania, obsługi i administrowania bazami danych oraz statystycznego przetwarzania danych. Możliwości zatrudnienia: absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach komputerowych i ośrodkach informatycznych., MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ W EKONOMII:, Absolwent posiada gruntowne przygotowanie matematyczne i informatyczne oraz elementy wykształcenia ekonomicznego, pozwalające na udział w rozwiązywaniu problemów praktycznych i teoretycznych w ekonomii. Student kończący specjalność matematyka z informatyką w ekonomii jest przygotowany do przetwarzania i opracowywania danych, przygotowywania prognoz i analiz działalności ekonomicznej, konstruowania i implementacji oprogramowania wspomagającego działalność ekonomiczną, matematycznego modelowania zjawisk ekonomicznych, rozwiązywania problemów sterowania i optymalizacji działalności ekonomicznej. Możliwości zatrudnienia: absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w działach ekonomicznych, działach planowania i zarządzania firm produkcyjnych, handlowych i jednostek budżetowych oraz w firmach konsultingowych., MATEMATYKA Z INFORMATYKĄ W FINANSACH I UBEZPIECZENIACH:, W czasie studiów absolwent otrzymuje wykształcenie matematyczne i informatyczne, dzięki któremu może, wspólnie z ekonomistami, doradcami inwestycyjnymi i ubezpieczeniowymi, przygotowywać strategie kapitałowe. Absolwent specjalności matematyka z informatyką w finansach i ubezpieczeniach posiada umiejętności w zakresie rachunku aktuarialnego, finansowej oceny projektów inwestycyjnych i statystycznego opracowywania danych. Potrafi stosować metody matematyczne na rynku kapitałowym i ubezpieczeniowym oraz wykorzystywać odpowiednie pakiety komputerowe do rozwiązywania powyższych zagadnień. Możliwości zatrudnienia: absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w firmach, w których istotną rolę odgrywają decyzje kapitałowe, a więc w bankach lub towarzystwach ubezpieczeniowych., MODELOWANIE MATEMATYCZNE:, Absolwent przygotowany jest do nawiązania współpracy interdyscyplinarnej z ekonomistami, inżynierami oraz przedstawicielami nauk społecznych. Nabywa wiedzę niezbędną do opracowania modeli matematycznych skutecznie rozwiązujących konkretne problemy, które mają swoje źródło w procesach przyrodniczych, technicznych, finansowych i społecznych. Potrafi korzystać z narzędzi informatycznych służących do rozwiązywania problemów z wyżej wymienionych dziedzin. Możliwości zatrudnienia: absolwenci tej specjalności mogą znaleźć zatrudnienie w zakładach przemysłowych, instytucjach finansowych i ubezpieczeniowych oraz firmach konsultingowych., NAUCZYCIELSKA:, Absolwent zdobywa gruntowne wykształcenie matematyczne i informatyczne, wyposażony jest również w niezbędny zasób wiadomości z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki matematyki. Ab
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie, Inne
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim, angielskim
Powiązane zawody:
matematyk
facebook