Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Humanistyczny

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Politologia
Specjalności:
Polityka bezpieczeństwa i wojskowości:, Absolwent jest przygotowany do pracy w administracji publicznej, szczególnie w tych jej komórkach, które zajmują się szeroko rozumianym bezpieczeństwem publicznym, przygotowuje również wykwalifikowaną kadrę do pracy w organizacjach pozarządowych podejmujących sprawy z zakresu bezpieczeństwa publicznego na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym; wybór specjalności nie jest ograniczony wymaganiami wstępnymi., Polityka regionalna i samorządowa:, Absolwent jest przygotowany do pracy w jednostkach istotnych ze względu na potrzeby regionu, zwłaszcza zaś samorządu terytorialnego oraz w organizacjach pozarządowych w skali lokalnej i regionalnej; wybór specjalności nie jest ograniczony wymaganiami wstępnymi., Relacje międzynarodowe:, Student specjalności relacje międzynarodowe nabywa wiedzę o współczesnych stosunkach międzynarodowych, zwłaszcza zaś o ich podmiotach i interakcjach między nimi. W ramach poszczególnych przedmiotów student poznaje specyfikę stosunków międzynarodowych na obszarze Europy, Bliskiego Wschodu, strefy postsowieckiej, a także relacji transatlantyckich. Wiedza ta jest poszerzona o podstawy prawa międzynarodowego, obejmujące takie elementy jak źródła i zasady współczesnego ładu międzynarodowego, prawo traktatowe czy zasady pokojowego załatwiania sporów międzynarodowych. Mając wiedzę z zakresu praktyki międzynarodowej, student potrafi jednocześnie analizować i poddawać krytyce teorie stosunków międzynarodowych. Wiedza o relacjach międzynarodowych na świecie zostanie dopełniona poprzez poznanie specyfiki wpływu religii na stosunki międzynarodowe, elementów międzynarodowych stosunków wojskowych oraz międzynarodowych stosunków gospodarczych. Są to zagadnienia niezbędne do prawidłowego zrozumienia procesów globalizacyjnych, jak również przyczyn oraz istoty kryzysów finansowych o globalnym zasięgu. Ukończenie specjalności pozwala podjąć pracę zawodową w dyplomacji, handlu międzynarodowym, w służbach mundurowych, administracji państwowej i samorządowej, ośrodkach analitycznych z obszaru stosunków międzynarodowych oraz przygotowuje do podjęcia studiów II stopnia.
Rodzaj studiów:
I stopnia licencjackie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
politolog
facebook