Uniwersytet Zielonogórski

O uczelni

Typ:
publiczna
Kraj:
Polska 
Miasto:
Zielona Góra 
Województwo:
lubuskie 

Dane kontaktowe

Adres:
al. Wojska Polskiego 69 , 65-762 Zielona Góra 
Tel:
683282936, 683282937, 683283270, 
Uniwersytet Zielonogórski

OPIS KIERUNKU

Wydział Mechaniczny

Grupa kierunków:
społeczne i ekonomiczne
Kierunek:
Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalności:
INŻYNIERIA JAKOŚCI:, Absolwent tej specjalności łączy inżynierską wiedzę z zakresu budowy i eksploatacji maszyn z elementami wiedzy z dziedziny ekonomii i informatyki stosowanej; zna również i potrafi wdrażać systemy zapewniania jakości oraz nowoczesne techniki realizacji prac badawczo-rozwojowych (po studiach drugiego stopnia). Rosnąca na rynku konkurencja wśród przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych wymusza na nich konieczność legitymowania się certyfikatami jakości, a to wiąże się z koniecznością zatrudniania specjalistów z zakresu inżynierii jakości, których kształcą od lat uczelnie i wydziały o profilu ekonomicznym, przekazując im jednak przede wszystkim wiedzę z zakresu systemowych aspektów jakości. W odróżnieniu od nich nasz absolwent wyposażony jest dodatkowo w odpowiednią wiedzę inżynierską, co daje mu wyraźną przewagę., Absolwent tej specjalności jest przygotowany do twórczej i kreatywnej pracy w dziedzinie: projektowania, wdrażania i prowadzenia systemowego zarządzania jakością w oparciu o normy ISO 9000:2000, z uwzględnieniem zapisów norm ISO 14000 i PN-N 18000, realizacji audytów wewnętrznych, nadzorowania procedur pozyskiwania i utrzymania certyfikatów jakości, stosowania statystycznych technik kontroli i sterowania procesami produkcyjnymi, stosowania technicznych środków kontroli jakości materiałów i wyrobów oraz procesów technologicznych, identyfikacji wad wyrobów i analizy przyczyn ich powstawania, wdrażania komercyjnych-informatycznych systemów wspomagających zarządzanie jakością., Poszukiwani na rynku europejskim absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie na stanowisku: menedżera ds. jakości, pełnomocnika dyrektora ds. systemu zarządzania jakością, audytora wewnętrznego, specjalisty w zakresie zapewniania jakości, specjalisty ds. zarządzania projektami i procesami. Wiedza inżynierska z zakresu budowy maszyn wsparta gruntownym przygotowaniem informatycznym, ekonomicznym i menedżerskim gwarantuje zatrudnienie absolwentów zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych., ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE:, Absolwenci specjalności zarządzanie logistyczne zdobywają wykształcenie z zakresu zarządzania logistycznego i inżynierii produkcji, przy czym szczególny nacisk położony jest na zdobycie umiejętności w korzystaniu z informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie łańcuchem dostaw, planowanie i sterowanie produkcją, projektowanie wyrobów oraz inżynierię kosztów., Do tych narzędzi można zaliczyć: zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem ? SAP i Rekord.ERP,informatyczne systemy wspomagania zarządzania przedsięwzięciami ? MS Projekt, komputerowe wspomaganie prac inżynierskich ? techniki CAx, systemy do modelowania i symulacji oraz reinżynierii procesów produkcyjnych, systemy zarządzania zasobami ludzkimi i relacjami z klientami CRM, internetowe systemy obsługi procesów logistycznych i sprzedaży., Aby przygotować absolwentów do pracy w przedsiębiorstwach o charakterze międzynarodowym, w trakcie przebiegu studiów realizowane są międzynarodowe projekty z udziałem studentów i profesorów uczelni zagranicznych. Absolwent zarządzania logistycznego prz
Rodzaj studiów:
I stopnia inżynierskie, II stopnia magisterskie
Tryb studiów:
Stacjonarne - dzienne, Niestacjonarne - zaoczne
Studia w języku:
polskim
Powiązane zawody:
inżynier procesu
facebook