matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2011 ? informatyka podstawowa ? odpowiedzi do arkuszy

Arkusze z informatyki w 2011 roku zawierały łącznie 6 zadań. Na ich wykonanie maturzyści mieli kolejno ? 75 minut i 120 minut. Wszystkie zadania były bardzo złożone, zawierały wprowadzenie i przykłady wyjaśniające bardziej skomplikowane problemy. Na każde z zadań składało się kilka poleceń przedstawionych w podpunktach:

  • w zadaniu pierwszym były trzy podpunkty (a, b, c), na wykonanie zadania poświęcono niemal 4 strony arkuszu, a za poprawne wykonanie można było otrzymać 5 punktów;
  • w zadaniu drugim uczeń miał do wykonania również trzy podpunkty (a, b, c), ale zadanie warte było 8 punktów;
  • ostatnie zadanie w arkuszu pierwszym stanowił test wyboru ? w pytaniach od a-e uczeń musiał wybrać jedną dobrą odpowiedź z trzech możliwych, za to zadanie można było otrzymać 7 punktów;

Drugi arkusz składał się również z 3 zadań, jednak do ich wykonania należało wykorzystać komputer. Maturzyści mieli do dyspozycji 120 minut, a do zdobycia 30 punktów.

Zadanie 4., zawierające zarówno wprowadzenie jak i przykłady objaśniające trudności, warte było 10 punktów i zawierało się w trzech podpunktach (a, b, c).

Zadanie 5., również poprzedzone wstępem oraz krótką informacją o zawartości plików tekstowych, potrzebnych do jego wykonania, również składało się z podpunktów. W poleceniach od a do e maturzysta musiał walczyć o 10 punktów.

Ostatnie, 6. zadanie, również warte 10 punktów, analogicznie do pozostałych składało się zarówno z objaśnień i z przykładów, po których następowały polecenia w podpunktach a, b, c, d i e.

Dla maturzystów najtrudniejsze okazało się zadanie 4., które wymagało napisania prostego programu. Podpunkty b i g w zadaniu 3. (podanie wyniku działania algorytmu oraz zaznaczenie, na czym polega programowanie strukturalne) nie sprawiły maturzystom problemów.

W Internecie matura została zrelacjonowana spokojnie, bez skrajnych emocji. Jedna z maturzystek, która podeszła do egzaminu wypowiedziała się w ten sposób:

?Nie miałam większych problemów z pierwszym arkuszem, bo ta forma 2 zadania + test jest często stosowana i czułam się przygotowana, ale zadanie 4 w drugim arkuszu było bardzo trudne i jego rozwiązanie zabrało mi prawie 3/4 czasu. […]?.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Marta Kozownicka, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook