Biologia 2009 podstawowa (Fot.freedigitalphotos.net)

Biologia 2009 – arkusze maturalne – poziom podstawowy

Matura z biologii na poziomie podstawowym odbyła się 11 maja 2009 roku. Składała się z 29 zadań, na które zostało przeznaczone 120 min.

Biologia była  jednym z najczęściej wybieranych przedmiotów. W całym kraju do matury z tegoż przedmiotu przystąpiło 22% uczniów ze wszystkich szkół ponadgimnazjalnych.

Biologia, jako przedmiot obowiązkowy mogła być zdawana na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym. Przedmiot ten, mógł być zdawany również jako dodatkowy, ale tylko na poziomie rozszerzonym.

Zadania w arkuszu maturalnym na poziomie podstawowym sprawdzały wiadomości oraz umiejętności ze wszystkich standardów wymagań egzaminacyjnych i zostały zbudowanie zgodnie z programem nauczania w szkole.

Arkusz z biologii dla poziomu podstawowego składał się z 29 zadań, w tym 21 zadań otwartych i 8 zadań zamkniętych Zadania zawarte w arkuszu sprawdzały większość wiadomości i umiejętności opisanych w trzech obszarach standardów wymagań egzaminacyjnych:

  • wiadomości i ich rozumienie,
  • umiejętnościami przetwarzania informacji,
  • umiejętność tworzenia informacji.

W arkuszu przeważały zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności z zakresu budowy i funkcjonowania organizmu człowieka, czyli na przykład zadanie 1, w którym należało zaznaczyć na schemacie człowieka,  nazwę odcinka przewodu pokarmowego, w którym występują bakterie symbiotyczne. Około połowa zadań w arkuszu sprawdzała opanowanie pojęć, znajomość procesów i zjawisk biologicznych. Dość dużo zadań egzaminacyjnych dotyczyło problemów badawczych oraz zadań z zakresu dziedziczenia cech, formułowania wniosków (zadania 24, 25). Były to zadania wymagające umiejętności skonstruowania opisu na podstawie analizy rysunku lub schematu.

Do egzaminu  wykorzystano materiał źródłowy w formie schematów, rysunków, wykresów, tabel oraz tekstów, stanowiący podstawę do wyjaśniania, analizowania i interpretowania problemów biologicznych.

Za poprawne rozwiązanie wszystkich zadań zdający mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów.

 Arkusz online

 

Źródło: cke.edu.pl
Inez Brodowska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook