matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)matura fizyka (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2012 – fizyka podstawowa – odpowiedzi do arkuszy

Poziom podstawowy matury z fizyki i astronomii zawierał 23 zadań. Można było uzyskać maksymalnie 50 punktów. Maturzysta musiał uzyskać 30% punktów, aby zaliczyć egzamin. Czas przewidziany na pracę to 120 minut.

Arkusze dla poziomu podstawowego z fizyki i astronomii okazały się trudne dla zdających.

Na poziomie podstawowym bardzo trudne okazały się zadania 12.2, 14.2, 15.3, 20.3, 21.2, 21.3, 22.2, 23.1 oraz 23.2.

Zadanie 12.2 sprawdzało umiejętność obliczenia przemieszczenia ciała do chwili zatrzymania się wskutek tarcia, na podstawie danej prędkości początkowej i danego współczynnika tarcia.

Zadaniu 14.2 polegało na wyjaśnieniu, dlaczego będące do dyspozycji dane nie wystarczają do dokładnego obliczenia siły oddziaływania grawitacyjnego dwóch ciał. Jak podaje Centralna komisja edukacyjna:  ?to zadanie jest w istocie nadzwyczaj proste, gdyż wystarczyło wiedzieć, że podawane w podręcznikach i na karcie wzorów dołączonej do arkusza egzaminacyjnego prawo powszechnego ciążenia dotyczy tylko ciał o uproszczonym kształcie?.

W zadaniu 15.3 należało wyznaczyć masę ciała na podstawie wykresu zależności przyspieszenia od siły ciągnącej, z uwzględnieniem działającej także siły tarcia.

Zadanie 20.3 dotyczyło możliwości poprawy dokładności pomiaru ogniskowej soczewki.

W Zadaniu 21.2. należało odpowiedzieć na pytanie, dlaczego dalsze naświetlenie nie zwiększa ładunku w momencie, kiedy światło pada na krążek przez długi czas, a jego ładunek przestaje w pewnym memencie rosnąć.

Zadanie 21.3 było standardowym pytaniem na temat zjawiska fotoelektrycznego. Zdający musiał podkreślić właściwe słowa w zdaniu i następnie wyjaśnić swój wybór.

Zadania 23.1 i 23.2 dotyczyły zjawiska dyfrakcji cząstek na krysztale.

Centralna Komisja Edukacji podaję, że ?przyczyny bardzo słabych wyników uzyskanych przez zdających w powyższych zadaniach mają różnorodny charakter, ale zalecamy nauczycielom wniosek następujący: nie można odsuwać terminów naukowych od obrazów i opisów sytuacji związanych z nimi, nie wolno oddzielać abstrakcji od konkretu.?

Najłatwiejsze dla zdających na poziomie podstawowym były zadania zamknięte 1, 2 i 7, które polegały na zaznaczeniu jednej poprawnej odpowiedzi.

  • Zadanie 1 dotyczyło prędkości względnej.
  • Zadanie 2  polegało na poprawnym odczytaniu danych z wykresu v(t)
  • Zadanie 7 było na temat silnika cieplnego.

Największą moc różnicującą miało zadanie 21.1.

Maturzyści wypowiadali się dość negatywnie o maturze z fizyki, egzamin według nich bardzo trudny. Spodziewałem się czegoś zupełnie innego, a przede wszystkim łatwiejszego.- powiedział Maciej.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Inez Brodowska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook