Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 6 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z biologii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2008 – biologia podstawowa – odpowiedzi do arkuszy

Egzamin maturalny z biologii na poziomie podstawowym składał się z 30 zadań rozmieszczonych na 14 stronach , w tym 21 zadań otwartych i 9 zamkniętych. Zdający na ich rozwiązanie mieli 120 minut.

Zadania obejmowały wiedzę z zakresu odżywiania człowieka, genetyki człowieka, organizmu człowieka jako zintegrowanej całości oraz elementów ekologii i ochrony środowiska.

Trudności sprawiły zadania, które ujawniły braki zdających w umiejętności czytania poleceń ze zrozumieniem, selekcji podanych informacji oraz uogólniania i formułowania wniosków.

Do zadań, w których można było uzyskać największą ilość punktów (3) należały zadania 10 i 11. W zadaniu 10 trzeba było podać dwa przykłady dwóch grup wiekowych, dla których opisane w załączniku zaburzenia gospodarki wodnej są najbardziej groźne oraz dwie przyczyny prowadzące do niedoboru płynów ustrojowych.

Na podstawie tabeli zamieszczonej w zadaniu 11 należało narysować diagram słupkowy ilustrujący dzienne zapotrzebowanie kaloryczne na energię kobiet i mężczyzn o masie 65 kg oraz sformułować wnioski wynikające z przedstawionych na diagramie zależności.

 

Pobierz arkusz w PDF na swój komputer:

(pobierz plik PDF)

Lub zobacz go online:

Małgorzata Sierocińska, źródło: CKE

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook