matura informatyka (freedigitalphotos.net)matura informatyka (freedigitalphotos.net)

Matura 2013 – informatyka podstawowa – arkusze maturalne

Egzamin maturalny z informatyki na poziomie podstawowym składał się z dwóch części: pisemnej (Arkusz I ? zadania rozwiązywane bez użycia komputera) oraz praktycznej (Arkusz II ? zadania rozwiązywane z wykorzystaniem komputera).

Każda z części zawierała po 3 zadania. W części pisemnej zadanie pierwsze dotyczyło obliczania wartości wielomianu, za które można było uzyskać 7 punktów. W zadaniu drugim należało wykazać się znajomością rozwiązywania algorytmów, natomiast zadanie ostatnie części pisemnej było krótką formą testową.

Część praktyczna rozpoczęła się od zadania, w którym należało wykorzystać plik tekstowy z różnego rodzaju napisami. Odpowiadając poprawnie na pytania można było uzyskać aż 10 punktów. Zadanie 5 dotyczyło spisu osób (znajomych Baltazara) i ich hobby. Ostatnie zadanie dotyczyło funduszy inwestycyjnych. Należało podać średnią cenę jednostki,  liczbę dni, kiedy ceny funduszy były wyższe niż 33 zł, cenę, która w całym roku wystąpiła najczęściej oraz obliczyć najniższą i najwyższą cenę jednostki odnotowaną w 2008 do każdego z funduszy.

Arkusz  maturalny online

 

 

Źródło: cke.edu.pl
Małgorzata Sierocińska

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook