Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)Ranking 7 najlepszych aplikacji mobilnych do matury z geografii (fot.freedigitalphotos.net)

Matura 2006 – geografia podstawowa – wyniki matury

Do matury w 2006 roku przystąpiło 415 293 absolwentów szkół średnich. Około 34% (czyli prawie 141 200 osób) zdawało egzamin z geografii.

63 540 maturzystów wybrało egzamin na poziomie rozszerzonym, a 77,660 – na poziomie podstawowym.

78% maturzystów zdało egzamin z geografii bez względu na to, czy egzamin był dodatkowy czy obowiązkowy dla zdającego. Geografię jako przedmiot obowiązkowy natomiast zdało 95% absolwentów. Najlepsze wyniki uzyskali uczniowie liceów ogólnokształcących – aż 98% z nich przekroczyło próg zaliczenia. W liceach profilowanych 92% maturzystów zdało, w liceach uzupełniających – 82% a w technikach – 94%.

Pod względem miejsca zamieszkania najlepiej poradzili sobie maturzyści z miast powyżej 100 000 mieszkańców ? zdawalność wyniosła 95%, w miastach od 20 000 do 100 000 zdawalność była niewiele niższa ? około 93%. W miastach do 20 000 około 92% maturzystów zdało egzamin oraz 91% zdających z wiejskich szkół.

Średnim wynikiem uzyskanym przez maturzystów było ? 56% (około 28 punktów) na poziomie podstawowym i 42% (około 42 punkty) na poziomie rozszerzonym.

 

Źródło: cke.edu.pl
Marta Kozownicka

 

 

 

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook