Słowniczek przyszłego studenta (Fot.freedigitalphotos.net)

Początki każdego studenta, czyli mini słowniczek studenckim niezbędnikiem

Pierwsze zajęcia wprowadzające na nowej uczelni. Nowe twarze, nowy budynek, nowe zasady. Do kogo jak się zwracać? Czym jest warunek? Czym komis? Kolos?

 

Poprawka?? a gdzie sprawdziany i szkolny dzwonek? ? tamte czasy już minęły. By dobrze rozpocząć nowy etap w życiu, każdemu początkującemu studentowi pomoże mini słowniczek.

 • Akademik ? inaczej Dom Studenta. Miejsce, w którym zamieszkują głównie studenci spoza miasta. To tam dzieje się całe studenckie życie. Niektórzy uważają, że nie będąc mieszkańcem akademika, całego toku studiów nie można nazwać prawdziwym studiowaniem.
 • Biblioteka ? drugi dom każdego studenta podczas sesji oraz pisania prac dyplomowych. Choć pierwsze wejście wiąże się z ogromnym stresem
  i zagubieniem, później jest to jedno z głównych źródeł czerpania wiedzy.
 • Biuro Karier ? instytucja, która ma na celu pomagać studentom w znalezieniu pracy.
 • Campus ? inaczej miasteczko akademickie. Kompleks budynków należących do uczelni.
 • Dziekanat ? najistotniejsze miejsce na całym wydziale. Punkt przerzutowy wszelkich pism i dokumentów decydujący o być albo nie być każdego studenta.
 • Egzamin – najważniejsza i najbardziej wymagająca forma zaliczenia. Student musi wykazać się całym zasobem wiedzy, który zdobył w ciągu semestru.
 • Godziny dziekańskie/rektorskie ? uwielbiany przez studentów prezent od władz wydziału, w formie czasu wolnego od zajęć.
 • Juwenalia ? ogromna impreza organizowana przez uczelnie. Wyczekiwana przez studentów przez cały rok.
 • Kolokwium ? forma studenckiej kartkówki, najczęściej występująca na ćwiczeniach.
 • Licencjat ? tytuł zawodowy nadawany absolwentom studiów I stopnia. Po uzyskaniu licencjatu student może rozpocząć drugi etap studiów ? studia magisterskie kończące się uzyskaniem zawodowego tytułu magistra.
 • Okienko ? przerwa między zajęciami. To właśnie wtedy studenci mają okazję na odpoczynek.
 • Rektor ? najważniejsza osoba na całej uczelni. Przeciętny student widzi go dwa razy – na inauguracji roku akademickiego i na zakończenie studiów.
 • Sesja ? inaczej nazywana przez studentów ,,masową zagładą?.  Zakończenie semestru, czas w którym studenci zaliczają wszystkie przedmioty. W przypadku niezaliczenia przedmiotu, student może ubiegać się o warunek lub o powtarzanie semestru.
 • Urlop dziekański ? zawieszenie studiów z możliwością ich wznowienia. Możliwy dopiero po ukończeniu II semestru studiów.
 • Warunek ? student, który ostatecznie nie zda poprawki, ma prawo ubiegać się o tzw. warunkowe zaliczenie przedmiotu. Innymi słowy, zaczyna studia na kolejnym roku, ale pod warunkiem, że zaliczy zaległy przedmiot w późniejszym terminie.
 • Zaliczenie ? to, o co walczy każdy student. W praktyce jest to podpis wykładowcy, który potwierdza obecność studenta na zajęciach.

 

Małgorzata Sierocińska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook