Kierunek studiów - Analityka gospodarcza (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Analityka gospodarcza

Jeśli światowa i krajowa gospodarka jest w kręgu Twoich zainteresowań oraz chcesz w przyszłości wpływać na jej rozwój, poznaj bliżej ten kierunek.

 

Kierunek Analityka gospodarcza

Absolwenci tego kierunku wychodzą naprzeciw zapotrzebowaniu na aktualne wymagania krajowego i globalnego rynku pracy. Studenci wzbogacają swoją wiedzę na temat problemów ekonomicznych i zmian zachodzących w otoczeniu.

Taka wiedza oraz efektywne wykorzystanie informacji pozwala kontrolować i polepszać działalność gospodarczą. Celem kierunku jest kształcenie specjalistów w zakresie przygotowywania, realizacji i interpretacji wyników analiz gospodarczych.

 

Idealny kandydat

Ogromny nacisk kładziony jest na umiejętność analitycznego myślenia oraz przetwarzania i wykorzystywania źródeł informacji do celów decyzyjnych. Studia kierowane są do osób, które chcą uzyskać wiedzę o sposobach analizowania liczbowych danych gospodarczo-społecznych oraz w przyszłości zajmować się badaniem statystyczno-ekonometrycznych analiz z zakresu zjawisk społeczno-ekonomicznych.

Analityka gospodarcza (Fot.freedigitalphotos.net)

Rekrutacja

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia i II stopnia.

Przedmiotami kwalifikacyjnymi na analitykę gospodarczą są najczęściej:

 • Matematyka
 • Historia
 • Geografia
 • Informatyka
 • Język nowożytny
 • Wos

Przedmioty

Przedmioty nauczania realizowane na tym kierunku, to m.in:

 • Analiza matematyczna,
 • Algebra,
 • Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna,
 • Informatyka,
 • Matematyka obliczeniowa i komputerowe pakiety matematyczne
 • Kierunek Analityka gospodarcza (Fot.freedigitalphotos.net)Ekonomia,
 • Finanse przedsiębiorstw,
 • Rachunkowość,
 • Ekonometria,
 • Statystyka opisowa i ekonomiczna,
 • Rachunki narodowe i finanse publiczne,
 • Arkusze kalkulacyjne w analizie danych,
 • Logika i metodologia badań ekonomicznych,
 • Prawo gospodarcze,
 • Podstawy zarządzania,
 • Badania operacyjne,
 • Bazy danych,
 • Analiza decyzji w warunkach niepewności i ryzyka,
 • Badanie koniunktury i rozwoju gospodarczego.

Specjalizacje i specjalności

Brak specjalizacji i specjalności na tym kierunku.

Rynek pracy

Absolwenci tego kierunku, znajdą zatrudnienie w:

 • instytucjach rynku finansowego,
 • komórkach analitycznych centralnych i terenowych jednostek administracji państwowej i samorządowej oraz instytucjach unii europejskiej,
 • wywiadowniach gospodarczych,
 • przedsiębiorstwach krajowych.

Może również prowadzić własną firmę w zakresie doradztwa gospodarczego.

 

ue.wroc.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook