Kierunek studiów Niemcoznawstwo (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Niemcoznawstwo

Jeśli myślisz o studiach na germanistyce, ale nie chcesz skupiać się jedynie na nauce języka, sprawdź kierunek niemcoznawstwo.

 

Niemcoznawstwo

Jest to interdyscyplinarny makrokierunek, pozwalający studentom wybrać drogę kształcenia i w późniejszym czasie poszerzać swoją wiedzę na temat historii, kultury Niemiec, czy filologii germańskiej.

Studenci będą mieli możliwość nauki języka niemieckiego oraz poznają dodatkowo historię, politykę, kulturę, religię i geografię tego kraju. Program nauczania kładzie szczególny nacisk na współczesną historię, problemy polityczne, gospodarcze, społeczne oraz aspekty kulturowe.

Idealny kandydat

Przyszły student powinien nie tylko znać podstawy języka niemieckiego, ale również interesować się kulturą, historią oraz polityką tego kraju. Na tym kierunku na pewno przyda się łatwość w nauce języków obcych oraz zapamiętywania suchych faktów.

Rejestracja

Kierunek Niemcoznawstwo (Fot.freedigitalphotos.net)Niemcoznawstwo można studiować w trybie stacjonarnym (dziennym), w systemie studiów I (licencjat) stopnia.

Przedmioty brane pod uwagę podczas rekrutacji, to język polski lub język niemiecki.

Dodatkowo jeden z poniższych przedmiotów:

 • historia,
 • geografia,
 • wos,
 • historia sztuki,
 • matematyka,
 • filozofia,
 • język łaciński i kultura antyczna,
 • inny język obcy.

 

Program nauczania

Przykładowe przedmioty kierunkowe realizowane na tym kierunku:

 • Kraje niemiecki w Europie,
 • Historia religii krajów niemieckojęzycznych,
 • Historia literatury niemieckiej,
 • Sztuka niemiecka,
 • Kino niemieckie,
 • Historia integracji europejskiej,
 • Niemcy w Unii Europejskiej,
 • Prawo wspólnotowe,
 • Współczesny protokół dyplomatyczny,
 • Polityka krajów niemieckojęzycznych po 1945,
 • Aspekty kultury i tożsamości europejskiej,
 • Społeczeństwo obywatelskie,
 • Funkcjonowanie przedsiębiorstw na rynku niemieckim,
 • Obsługa ruchu turystycznego,
 • Marketing i badania marketingowe.

Specjalizacje/Specjalności

Oto przykładowe specjalności jakie mogą wybrać studenci na tym kierunku:

 • biznesowo-turystyczna,
 • integracja europejska.

Rynek pracy

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie w:

 • placówkach muzealnych, oświatowych, kulturalnych krajowych i międzynarodowych,
 • organach Unii Europejskiej,
 • instytucjach administracji państwowej i samorządu lokalnego,
 • fundacjach,
 • przedsiębiorstwach działających w obszarze gospodarki polskiej i niemieckiej,
 • wydawnictwach,
 • redakcjach czasopism,
 • środkach masowego przekazu,
 • turystyce i sektorze usług wymagającym znajomości języka niemieckiego.

 

 

Źródło: uczelnie.info.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook