Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Fot.freedigitalphotos.net)

Kierunek studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Interesujecie się kinematografią, a do tego posiadacie umiejętności techniczne? Sprawdźcie ten kierunek. Być może Was zainteresuje.

 

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć ogólną wiedzę na temat produkcji filmowej i telewizyjnej. Dodatkowo będzie ona wzbogacona zajęciami praktycznymi dzięki uczestnictwu w realizacji projektów filmowych, teatralnych, animowanych oraz widowiskowych. Powinniście także wiedzieć, że studia na powyższym kierunku oferują holistyczną wiedzę na temat szeroko rozumianych mediów elektronicznych.

Zdobędziecie także wiedzę historyczną filmu i telewizji oraz jej współczesne oblicze oparte na technologii informacyjnej, obrazu i dźwięku.

 

Idealny kandydat

Jeśli jesteście osobami twórczymi, kreatywnymi, przebojowymi i ciekawskimi, a przy tym interesujecie się działem przemysłu rozrywkowego, jest to kierunek dla Was.

Przydadzą się również umiejętność kierowania pracą innych, zmysł organizatorski oraz umiejętność nawiązywania kontaktów.

 

Rekrutacja

Kierunek prowadzony jest na studiach I i II stopnia w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

Podczas rekrutacji brany jest wynik uzyskany na egzaminie ustnym (wstępnym) z wiedzy o filmie i mediach organizowany przez uczelnię.

 

Program nauczania

Prezentowana jest podstawowa wiedza z ekonomii, prawa, zarządzania, filmu i sztuk audiowizualnych, komunikacji medialnej oraz z zakresu historii kultury i sztuki.

Wiedza ogólna zostanie w późniejszym czasie wzbogacona o wiedzę kierunkową:

 • Kierunek Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej (Fot.freedigitalphotos.net)Historia kinematografii
 • Analiza scenariusza
 • Podstawy reżyserii filmowej i teatralnej
 • Technologia produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Scenografia
 • Sztuka operatorska
 • Montaż filmowy
 • Organizacja i produkcja widowisk
 • Realizacja telewizyjna
 • Kino współczesne
 • Prawne aspekty produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Systemy i źródła finansowania produkcji filmowej i telewizyjnej
 • Charakteryzacja filmowa i telewizyjna

Specjalizacje i specjalności

 • Produkcja filmowa i telewizyjna

 

Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej a rynek pracy

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie jako kierownicy produkcji, producenci utworów audiowizualnych, a także mogą pełnić funkcje kierownicze w:

 • firmach zajmujących się dystrybucją i rozpowszechnianiem utworów audiowizualnych,
 • instytucjach kulturalnych i agencjach impresariatu artystycznego,
 • podmiotach funkcjonujących na rynku reklamy i Public Relations.

 

Źródło: filmschool.lodz.pl, kierunkistudiów.pl, wup.lodz.pl
J. Jankowska

 

Komentarze:

Dodaj komentarz:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

facebook